Column: Welke kleur heeft uw verzuim? Wit, zwart of grijs?

Geplaatst op : 22 augustus 2011
Elk bedrijf heeft te maken met verzuim, het is onvermijdelijk. En ja, natuurlijk vraagt u aan uw medewerker hoe het gaat, maar wat doet u daar nu werkelijk mee?

Veel bedrijven doen te weinig om verzuim te voorkomen. Lees de column van Jeroen Hertog: ziekmelden bij de telefoniste.

Verzuim
In de praktijk zie ik veel bedrijven weinig tot geen aandacht aan verzuim besteden. Verzuim kost een bedrijf gemiddeld 4,9% van de loonsom (CBS, cijfer 1e kwartaal 2011). Dit zijn de directe (loon)kosten. Maar daarbij komen nog de indirecte kosten, zoals bijv. vervanging en productieverlies, die op kunnen lopen tot 150% van de directe kosten. Dat betekent dat verzuim u wel tot 12% van uw loonsom kan kosten…! En toch is verzuimbeleid lang niet altijd onderdeel van uw bedrijfsvoering. Als u 5 tot 10% zou kunnen besparen op andere investeringen in uw bedrijf, dan deed u dat toch ook meteen? Waarom dan niet direct actie nemen op het verzuim binnen uw bedrijf?

Resultaten
Wat kunt u doen om het verzuim zoveel mogelijk te beperken? Een aantal maatregelen zijn eigenlijk heel gemakkelijk en voor de hand liggend. Maar dan moeten die wel ingebed worden in uw organisatie en gecontroleerd worden op naleving. Het gaat dus niet helemaal vanzelf, maar de resultaten zullen meteen zichtbaar zijn.

Ziek melden
Het ziekmeldingsproces is al heel belangrijk. Mag uw medewerker zich ziek melden via mail of sms? Of ziekmelden bij de telefoniste? Lekker makkelijk, maar hiermee lokt u simpel ziekmelden ook uit. Laat uw medewerker zich persoonlijk ziek melden bij zijn leidinggevende met een toelichting wat er aan de hand is. En als er sprake is van herhaaldelijk verzuim ten gevolge van bijvoorbeeld sport in het weekend, kunt u hierover afspraken maken met uw medewerker. U hoeft niet steeds te blijven opdraaien voor loonkosten omdat uw medewerker zo graag aan zaalvoetbal doet…

De verschillende soorten verzuim vragen verschillende benaderingen:
Bij wit verzuim (ziek melden omdat de medewerker ziek is) is het belangrijk om contact te houden met uw medewerker. Hoe gaat het, wat zijn de herstelverwachtingen en wanneer kan werken (gedeeltelijk) onderdeel worden van het herstelproces? Ik zie nog te vaak dat de werkgever de medewerker ziek laat zijn zonder het lijntje vast te houden. Terwijl contact de loyaliteit van de medewerker ten goede komt (mijn werkgever heeft echt belangstelling voor mijn welzijn!) en tegelijkertijd de duur van het verzuim verkort wordt.

Bij zwart verzuim (ziek melden terwijl men niet ziek is) zou u hard moeten ingrijpen. De medewerker moet heel duidelijk de boodschap krijgen dat ziek melden bij ziekte van een kind, de komst van de schilder/monteur of een eigen verbouwing absoluut onaanvaardbaar is. Ook als voorbeeld voor uw andere medewerkers.

Bij grijs verzuim (ziek melden waarbij niet echt duidelijk is wat de oorzaak is, of wel op het werk verschijnen terwijl men gedeeltelijk ziek of psychisch niet volledig inzetbaar is) moet u ook direct iets doen, afhankelijk van de situatie. Toon belangstelling voor het welzijn van uw medewerker, praat over de situatie en grijp in waar nodig. Een grieperige medewerker moet misschien meteen naar huis voor hij de anderen aansteekt. Een medewerker die van slag is door een persoonlijke situatie kan zijn hart bij u luchten en waarschijnlijk daarna weer met nieuwe moed aan het werk.

Verzuim
Verder zijn natuurlijk ook andere elementen bij verzuim belangrijk. Welke arbo-arts schakelt u in? Overlegt deze regelmatig met u? Wat zijn de afspraken voor re-integratie? Wordt er rekening gehouden met mogelijke conflictsituaties op het werk? En natuurlijk moet u kijken of u het risico van verzuim zelf kunt dragen of niet. U kunt immers een verzekering hiervoor afsluiten, afhankelijk van het risico dat u wilt afdekken (kort of lang eigen risico, gehele loonsom of 70% enz.). En een verzuimverzekeraar kan u ook helpen bij verzuimbeheersing en re-integratietrajecten.

Het belangrijkste is dat u betrokken blijft bij uw medewerkers en verzuimbeleid binnen uw onderneming maakt en handhaaft. En daarnaast goed kijkt naar het verzuimrisico dat u loopt en besluiten welk deel u daarvan wilt afdekken en welk deel u voor eigen rekening kunt houden. Veel werk? Nee. Wel anders dan het stimuleren van verkoop en omzet. Maar u krijgt er veel voor terug. Namelijk betrokken, loyale medewerkers en lagere verzuimkosten! Doen dus!

Deze column van Jeroen Hertog, directeur en pensioenspecialist Aecum, verscheen eerder bij RTLZ.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: