Communicatie pensioen door werkgever

Geplaatst op : 2 april 2012
Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat werknemers die actief door hun werkgever worden geïnformeerd over hun pensioen beter op de hoogte zijn van hun persoonlijke pensioensituatie.

Tevens blijkt dat 69% van de werknemers hier geen enkel beeld van heeft. Dit percentage is zorgelijk hoog, zeker gezien de actuele situatie rondom de pensioenen.

De werkgever kan een grote rol spelen om het pensioenbewustzijn van werknemers te verbeteren. Bij werkgevers die hun werknemers actief informeren geven twee keer zoveel medewerkers aan dat zij bekend zijn met hun pensioensituatie dan bij werkgevers die niet actief informeren. Hieruit blijkt dus het belang van de informatieve rol van de werkgever.

Meeùs kan u helpen uw werknemers meer inzicht te geven in hun eigen pensioensituatie en om hierover helderheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het organiseren van presentaties of workshops.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van april 2012 (Editie 1)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: