Provisieverbod per 1 januari 2013

Geplaatst op : 2 april 2012
Op dit moment betaalt u een premie voor een verzekering aan de verzekeraar. De premie bestaat uit twee delen. Eén deel is de daadwerkelijke verzekeringspremie en het tweede deel is een vergoeding aan Meeùs voor het gegeven advies en diensten. De verzekeraar geeft dit deel door aan Meeùs. U betaalt deze vergoeding dus wel zelf, alleen ziet u dat niet.

Provisieverbod
Minister De Jager is voornemens deze constructie per 1 januari 2013 te verbieden voor pensioen- en levensverzekeringen en voor de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV en woonlastenbeschermers). Vanaf deze datum betaalt u twee rekeningen. Eén voor het advies en de diensten van Meeùs. En één voor de verzekering aan de verzekeraar. Veel van onze klanten betalen al een aparte rekening voor het advies en de diensten van Meeùs.

Overgangsregeling
De Minister heeft aangegeven te kiezen voor een overgangsregeling waarbij, zolang het contract nog loopt, de oude constructie mag blijven bestaan. In die gevallen kan provisie, die u via de verzekeraars aan Meeùs betaalt, tijdelijk onderdeel blijven van de afspraken.

Gevolgen voor u
Op het moment dat het verzekeringscontract afloopt, wordt ook de betaling aangepast. U gaat dan twee rekeningen ontvangen. Eén van de verzekeraar en éen van Meeùs. Meeùs gaat vooraf afspraken met u maken over de dienstverlening die u wilt afnemen en welke prijs u daarvoor gaat betalen. U heeft dan volledige transparantie over onze diensten en de kosten. Zo weet u waar u aan toe bent.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van april 2012 (Editie 1)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: