Uitgelicht: Aanpassing pensioenregeling wegens "netto staffels"

Geplaatst op : 2 april 2012
Ingrijpende aanpassing van uw pensioenregeling kan nodig zijn, indien u een beschikbare premieregeling heeft. Dit komt door een fiscaal besluit waarbij zogenoemde “netto staffels” zijn geïntroduceerd. Meeùs kan u helpen.

Is uw pensioenregeling een beschikbare premieregeling? Dan heeft u te maken met het onderwerp “netto staffels”. Uw pensioenregeling moet voldoen aan het fiscale besluit van december 2009 dat gaat over netto staffels. Waarom moet u aanpassen, wat moet u aanpassen en wanneer?

Bij beschikbare premieregelingen, ook wel premieovereenkomsten genoemd, is meestal sprake van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Wanneer een werknemer in een hogere leeftijdsgroep komt te vallen, stijgt het percentage dat gebruikt wordt om zijn pensioenpremie te bepalen. Tot voor kort waren deze premiestaffels altijd bruto staffels. Dat wil zeggen, dat de kosten van de verzekeraar en de opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bij de premie zijn inbegrepen.

Met het fiscale besluit van december 2009 zijn netto staffels geïntroduceerd. Hiermee beoogt de overheid bij te dragen aan een betere transparantie. In deze netto staffels zijn geen vaste kostenopslagen meer verwerkt. De verzekeraar en/of premiepensioeninstelling mag bovenop de staffel rekening houden met de werkelijke kosten en de werkelijke opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. (Premiepensioeninstellingen voeren alleen netto staffels uit.) Vanaf 1 januari 2015 dienen alle premieovereenkomsten te voldoen aan het staffelbesluit van december 2009. Tot die tijd is er een overgangsregeling waarbij u kunt kiezen of u een bruto staffel wenst of een netto staffel.

Wanneer u overgaat naar een netto staffel, kan dit gevolgen hebben voor wat u betaalt voor de pensioenregeling en voor de pensioenopbouw van uw werknemers. Bij een pensioenproduct met een netto staffel is niet alleen sprake van kosten die bovenop de netto staffel in rekening worden gebracht, maar zal in de praktijk ook sprake zijn van een nieuw pensioenverzekeringsproduct met een andere en veelal lagere tariefstructuur. Daar komt bij dat u schriftelijke instemming van de werknemers nodig heeft om over te gaan naar een netto staffel, in verband met de mogelijke gevolgen voor hun pensioenopbouw. Daarom is het inwinnen van een goed pensioenadvies bij de overgang naar een netto staffel naar onze mening zeer raadzaam.

Bij het aangaan van een nieuw pensioencontract of bij een verlenging van het pensioencontract, wordt de mogelijkheid van een netto staffel met u besproken. In overleg met u kan de netto staffel daarna in de verdere uitwerking van het pensioenadvies worden meegenomen. Heeft u een bruto staffel en is de verlengingsdatum van het pensioencontract na 31 december 2014, dan overleggen wij met u over een eerdere aanpassing.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van april 2012 (Editie 1)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: