Hoe zit het met de btw-verhoging?

Geplaatst op : 27 augustus 2012
Per 1 oktober gaat het hoge btw-tarief naar 21 procent. Dat roept nogal wat vragen op. Bijvoorbeeld welk tarief moet een ondernemer in rekening brengen voor een dienst die hij voor 1 oktober factureert, maar die hij pas verricht na 1 oktober?

Voor alle diensten die na 30 september worden verricht, geldt het 21-procentstarief. De ondernemer die de factuur ontvangt, mag die 21 procent aftrekken.

Maar welk tarief geldt voor doorlopende prestaties die zijn begonnen vóór 1 oktober 2012 en eindigen na deze datum? Denk bijvoorbeeld aan een abonnement. Hiervoor geldt het volgende: als het gaat om een periode die eindigt na 30 september 2012, dan moet de afrekenperiode worden gesplitst.
Voor het deel van de dienst die plaatsvindt vóór 1 oktober geldt 19 procent. Voor het deel van de prestatie die plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt 21 procent.

Voor nieuwbouwwoningen die zijn gekocht vóór 28 april 2012 met een opleveringsdatum ná 30 september 2012 geldt de overgangsregeling. Die houdt in dat het 19 procenttarief blijft gelden voor alle te betalen termijnen tot 1 oktober 2013.

Dan speelt er met nieuwbouwprojecten nog het meerwerk. In veel overeenkomsten is een bepaling opgenomen dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht tot meerwerk direct een bedrag moet betalen ter grootte van een bepaald percentage, bijvoorbeeld 50 procent, van de vergoeding voor dat meerwerk. Hiervoor geldt dat als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk is verstrekt vóór 28 april 2012 (als onderdeel van de koop-/aanneemovereenkomst) en de betaling daarvan in één of meer termijnen gedaan wordt vóór 1 oktober 2013, geldt het tarief van 19 procent.

Bron: Hofstaete Kennisgroep b.v.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: