Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer

Geplaatst op : 6 februari 2012
Staatssecretaris De Krom wil de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten.
“Te veel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant”, stelt De Krom.

De Wet werken naar vermogen (Wwnv) vraagt volgens staatssecretaris De Krom om een “fundamentele omslag” in het denken over en omgaan met mensen die een arbeidsbeperking hebben.

Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen.
De Wwnv, die afgelopen week naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevat maatregelen waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De wet moet in 2013 ingaan.

Het kabinet zorgt voor een ‘gereedschapskist’ voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen (loondispensatie, detachering, ondersteuning, werkplekaanpassingen).

Wet werken naar vermogen in het kort:
• Wie kan werken, moet zo veel mogelijk in zijn eigen onderhoud voorzien.
• Iedereen die kan werken (en die na 1 januari 2013 een uitkering aanvraagt) valt onder de regels van de bijstand. Mensen kunnen hun gemeente vragen om ondersteuning en/of begeleiding naar werk.
• Werkgevers krijgen ondersteuning om makkelijker mensen met een arbeidsbeperking aan te kunnen nemen.

Bron: Hofstaete Kennisgroep b.v.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: