Lastenverzwaring door Modernisering Ziektewet

Geplaatst op : 16 juli 2012
Werkgevers die met relatief veel tijdelijke krachten werken, krijgen te maken met een flinke lastenverzwaring per 1 januari 2014, het moment waarop het wetsvoorstel van kracht is.

Nu betalen werkgevers alleen het loon door gedurende de looptijd van het tijdelijke contract. Na 2014 worden werkgevers ook belast met het toerekenen van de ziektewetuitkering die een zieke tijdelijke werknemer ontvangt na het aflopen van het contract. De overheid wil op deze manier 270 miljoen euro bezuinigen. De verantwoordelijkheid voor sociale zekerheid verschuift hiermee naar het bedrijfsleven.

De wet heeft ook gevolgen voor de premie die werkgevers betalen voor WGA-uitkeringen. Waren bedrijven eerst alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten voor vaste werknemers, nu draaien ze ook op voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Deze ontwikkeling betekent dat een hoger ziekteverzuim bij een werkgever ook resulteert in een hogere premie. Maar, andersom geldt ook: een lager verzuim resulteert in minder premie. Het belang van verzuim- en schadelastbeheersing neemt daardoor toe.

Bron: Hofstaete Kennisgroep b.v.

Lees meer over:
Delen is niet mogelijk. Wijzig cookie instellingen
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: