Uitgelicht: Minder bijbetalen voor waardeoverdracht

Geplaatst op : 2 juli 2012

Veel werkgevers moeten bijbetalen als werknemers van werkgever veranderen en hun pensioen meenemen. Bij de Tweede Kamer ligt nu een voorstel om kleine werkgevers te beschermen. Het is wel een beperkte bescherming. In dit artikel zetten wij de regels over waardeoverdracht nog eens op een rij.

Het recht van werknemers
Als een werknemer van werkgever verandert, dan mag hij zijn pensioen meenemen. Dit heet waardeoverdracht. Het gaat om een wettelijk recht. Werkgevers zijn hierdoor verplicht mee te werken aan zo’n waardeoverdracht.

De werkgevers voor wie dit artikel is geschreven
Werkgevers met een eindloon- of middelloonregeling hebben te maken met het probleem van bijbetalen. Heeft u een beschikbare premieregeling? Dan geldt deze bijbetaling niet voor u, tenzij de afspraak is gemaakt dat de premie jaarlijks direct wordt omgezet in een gegarandeerd pensioen.

Inkomende waardeoverdracht
Wij spreken van inkomende waardeoverdracht als uw nieuwe werknemer pensioen van ergens anders meeneemt. U betaalt bij als de rente hoog is. Het gaat dan om de wettelijke rekenrente voor waardeoverdracht. In jaren waarin deze rekenrente laag is, hoeft u vaak niet bij te betalen. In 2012 is de rente laag.

Als de rente laag is, is er vaak ’geld over’ bij een inkomende waardeoverdracht. Dit geld wordt volgens de gangbare interpretatie van de wet- en regelgeving gebruikt voor het verhogen van het pensioen van uw nieuwe werknemer. Verzekeraars kunnen een beleid hebben dat hier van afwijkt.

Uitgaande waardeoverdracht
Als een werknemer bij u uit dienst gaat en besluit zijn pensioen mee te nemen, dan moet u bijbetalen. Althans, dat is dit jaar het geval, omdat de rente in 2012 laag is. Dit geldt ook bij werknemers die al lange tijd uit dienst zijn.
U krijgt te maken met een teruggave van geld, wanneer de rekenrente voor de waardeoverdracht hoog is. Is de rekenrente laag, zoals dus in 2012 het geval is, dan krijgt u te maken met een bijbetaling.

Oplossingen voor de bijbetalingen?
Het omzetten van uw pensioenregeling naar een (zuivere) beschikbare premieregeling lost dit probleem op. Het is mogelijk dat dit ene probleem hierdoor wordt opgelost, terwijl de nieuwe regeling in andere opzichten niet past bij uw wensen en bedrijfskenmerken. En per saldo meer nadeel dan voordeel voor u oplevert. Advies van een pensioenadviseur kan u helpen om zorgvuldig te kijken of zo’n omzetting een goed idee voor u is.
Voor een omzetting van de pensioenregeling is de instemming van uw werknemers en hun partners nodig.
Het probleem kan soms ook opgelost worden door een product te kiezen waarin de verzekeraar het risico van onverwacht bijbetalen van u overneemt tegen betaling van een hogere premie door u. De verlenging van het pensioencontract is vaak een goed moment om te kijken naar de keuze van het product.

De oplossing van de politiek
Het voorstel dat bij de Tweede Kamer ligt, houdt in dat kleine werkgevers niet hoeven mee te werken aan waardeoverdracht. Voorwaarde hiervoor is dat de bijbetaling meer is dan
€ 15.000 en meer bedraagt dan 10% van de overdrachtswaarde. U bent in 2012 een kleine werkgever als het totaal van de premielonen in 2010 niet meer was dan € 755.000. Hierdoor kan een kleine werkgever dus een uitgaande waardeoverdracht van een oud-werknemer tegengaan, als de bijbetaling groot genoeg is.
Gezien deze voorwaarden is de algemene inschatting dat slechts in ongeveer 10% van de gevallen sprake zal zijn van een beperking van de plicht tot meewerken aan waardeoverdracht.
Op het moment van schrijven van dit artikel is nog niet bekend of het ontwerpbesluit definitief wordt aangenomen. Deze oplossing is bedoeld als tijdelijke oplossing: de bedoeling is dat er op langere termijn een structurele oplossing komt.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van juli 2012 (Editie 2)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: