Ziekte van tijdelijke contracten: ook uw zorg

Geplaatst op : 2 juli 2012
Gaat uw werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst? Dan heeft u daar nu geen zorgen van. Dat gaat veranderen! Ook instroom in de WIA van werknemers met een tijdelijk contract komt straks voor uw rekening. Dat betekent dat u nu al op moet letten.

Werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan, vallen in het Ziektewetvangnet. Zij krijgen een ziektewetuitkering en daarna eventueel een WIA-uitkering vanuit de vangnetsituatie. De oude werkgever betaalt hier niet aan mee. Deze “vangnetters” blijven veel vaker langdurig ziek en komen vaker in de WIA dan werknemers met een vast dienstverband. Oftewel, de werkgevers doen beter werk met re-integratie dan het UWV! En daar wil de overheid van profiteren. Het wetsvoorstel is om vanaf 1 januari 2014 ook de tijdelijke contracten mee te laten tellen in het eigen risico dragen van ziektewet en WGA (deze laatste vanaf 2016). En omdat hierbij altijd twee jaar teruggekeken wordt, begint het tellen al in 2012. Nu dus!

Ons advies voor:

  1. Kunt u voorkomen dat uw tijdelijke werknemer ziek uit dienst gaat? Dan moet u dat zeker niet laten. We zien nu dat de re-integratie-inspanningen door werkgevers bij tijdelijke contractanten heel laag is. En daar kunt u straks toch een behoorlijke rekening voor krijgen. Dus als u uw tijdelijke werknemer met extra inspanning weer aan het werk kunt krijgen, is dat een goed idee.
  2. Hou goed bij welke werknemers ziek uit dienst gegaan zijn. Let ook op de persoonlijke gegevens, leeftijd, dienstverband, het salaris en parttime%. Dan kunnen we het overzicht van het UWV controleren. En dat is vaak hard nodig, want we zien dat daar veel fouten mee gemaakt worden. Daardoor wordt uw premie ook niet juist berekend. De premie voor het WGA-risico van vangnetters in 2016 wordt namelijk gebaseerd op de instroom in 2014. Deze werknemers zijn ziek geworden in 2012. En zo schuift dat ieder jaar weer op.

Dit wetsvoorstel is op 5 juli jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Het is nog niet definitief, want de Eerste Kamer moet het voorstel nog behandelen. Maar we moeten er vanuit gaan dat deze wet er aankomt. De overheid ziet hoe goed de werkgevers het met beperking van verzuim en instroom in de WIA doen en wil dit ook van toepassing verklaren op de vangnetters. Daarmee denkt de overheid ook bij deze groep het ziekteverzuim en de instroom WIA omlaag te brengen.

We houden u op de hoogte van de voortgang van het wetsvoorstel. Als er meer duidelijk is, komen we hier natuurlijk op terug.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van juli 2012 (Editie 2)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: