Zorgplicht voor u bij inhuren ZZP'ers

Geplaatst op : 2 juli 2012

Als werkgever bent u verplicht er alles aan te doen om te voorkomen dat uw werknemers schade lijden op de werkvloer. Anders kunnen zij na een bedrijfsongeval eventuele schade op u verhalen. Maar wist u dat deze zorgplicht ook geldt voor de zzp’ers die u inhuurt? Dat blijkt uit een uitspraak die de Hoge Raad onlangs deed. Schrikt u hiervan? En denkt u: ben ik daarvoor wel voldoende verzekerd?

Als u een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, hoeft u zich over dit soort vragen waarschijnlijk geen zorgen te maken. Daarmee bent u gedekt voor materiële en personenschade aan derden. En voor de daaruit voortvloeiend gevolgschade. Ook als Zzp’ers wat overkomt op de werkvloer, kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Enkele aansprakelijkheidsverzekeringen kennen op dit punt beperkingen. Het is dus wel belangrijk dat u deze polis controleert op de juiste dekking.

De uitspraak van de Hoge Raad
De uitspraak van de Hoge Raad op 23 maart ging over een zzp’er die door een bedrijf was ingehuurd voor een reparatieklus. Een normale bedrijfsactiviteit voor dit bedrijf. In 2005 kreeg de zzp’er een bedrijfsongeval, waarna zijn been werd geamputeerd. De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het bedrijf aansprakelijk. Na zeven jaar procederen, waarbij lagere rechtbanken de claim van de zzp’er afwezen, gaf het hoogste rechtsorgaan hem uiteindelijk gelijk.

Wat betekent de zorgplicht voor u?
U moet als werkgever maatregelen treffen om te voorkomen dat werknemers schade lijden bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Dit is de zorgplicht. Doet u dit niet, dan kan een werknemer u aansprakelijk stellen voor de schade. En nu dus ook zzp’ers. Voorwaarde voor zzp’ers is wel dat het ongeluk moet zijn gebeurd tijdens werk dat normaliter door het bedrijf zelf wordt gedaan. In uw geval gaat het dan bijvoorbeeld om kantoor-, productie- of winkelpersoneel etc. die u als zzp’er inhuurt. Bij het inhuren van een zelfstandige schoonmaker voor uw kantoor of bij de cateraar van uw bedrijfsevenement, ligt dit dus anders. Indien u zzp-ers inhuurt is het belangrijk u verzekeringen te controleren op de juiste dekkingen. Meeùs adviseert u graag hierover.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de Zakelijke nieuwsbrief van juli 2012 (Editie 2)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: