Voorkom boetes met het Verzuimloket

Geplaatst op : 1 juni 2012

Zieke werknemer? Heel vervelend. Niet alleen voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Zeker als het verzuim langer duurt. Van u worden volgens de wet (Poortwachter) bovendien veel inspanningen verwacht om te zorgen dat uw werknemer snel weer aan het werk gaat. Daarbij komt nogal wat kijken. En een klein foutje kan grote – financiële - consequenties hebben. Het Verzuimloket van Bouwend Nederland biedt u hulp.

Spant u zich niet genoeg in om uw werknemer weer aan het werk te krijgen? Of vergeet u iets? Dan kunt u van het UWV een boete krijgen. U moet uw werknemer dan langer loon doorbetalen dan de wettelijk voorgeschreven twee jaar. Het Verzuimloket biedt u Poortwachtergarantie. Dit betekent dat de verzuimverzekeraar een eventuele boete vergoedt, mits u de adviezen opvolgt die het loket u voorschrijft. U hoeft dan niet zelf het loon van uw zieke werknemer langer door te betalen.

Voordelen Verzuimloket
U kunt bij het Verzuimloket terecht met alles wat u nodig heeft rond ziekte, verzuim en re-integratie. Niet alleen voor verzekeringen, maar ook voor ondersteuning en met vragen. Het loket biedt:

  • Arbodienstverlening met verzuim- en casemanagement
  • Verzuimverzekering
  • WGA-Eigenrisicodragen
  • Collectieve zorgverzekering
  • Gezondheidsmanagement
  • Uitvoering van het pakket preventiezorg van Arbouw

U kiest zelf welke onderdelen van het loket u wilt gebruiken om uw bedrijf te verzekeren van de beste zorg. Hoe meer onderdelen u gebruikt, hoe meer u profiteert van financieel voordeel.

Casemanager
Als een werknemer langdurig verzuimt, bent u volgens de wet verplicht één persoon aan te stellen die de verzuimbegeleiding coördineert: de casemanager. Maakt u gebruik van het loket, dan krijgt u de begeleiding van een vaste, deskundige casemanager.

Vragen?
Wilt u meer weten over het Verzuimloket? Of heeft u vragen over de Poortwachtergarantie? De adviseurs van Bouw & Infra helpen u graag verder. Bel 020 - 301 86 75 of stuur een mail naar bouweninfra@meeus.com.


Dit artikel was onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van juni 2012 (Editie 3).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: