Zorgplicht voor zzp’ers: hoe zit het precies?

Geplaatst op : 1 juni 2012

Als werkgever bent u verplicht er alles aan te doen om te voorkomen dat uw werknemers schade lijden op de werkvloer. Anders kunnen zij na een bedrijfsongeval eventuele schade op u verhalen. Maar wist u dat deze zorgplicht ook geldt voor de zzp’ers die u inhuurt? Dat blijkt uit een uitspraak die de Hoge Raad onlangs deed. Schrikt hiervan? En denkt u: ben ik daarvoor wel voldoende verzekerd?

Als u een Bouwend Nederland Aansprakelijkheidsverzekering heeft, hoeft u zich over dit soort vragen geen zorgen te maken. Daarmee bent u gedekt voor materiële en personenschade aan derden. En voor de daaruit voortvloeiend gevolgschade. Zzp’ers zijn in dit geval ook ‘derden’. Dus ook als hen wat overkomt op de werkvloer, kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering.

De uitspraak van de Hoge Raad
De uitspraak van de Hoge Raad op 23 maart ging over een zzp’er die door een bedrijf was ingehuurd voor een reparatieklus. In 2005 kreeg de zzp’er een bedrijfsongeval, waarna zijn been werd geamputeerd. De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het bedrijf aansprakelijk. Na zeven jaar procederen, waarbij lagere rechtbanken de claim van de zzp’er afwezen, gaf het hoogste rechtsorgaan hem uiteindelijk gelijk.

Wat betekent de zorgplicht voor u?
U moet als werkgever maatregelen treffen om te voorkomen dat werknemers schade lijden bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Dit is de zorgplicht. Doet u dit niet, dan kan een werknemer u aansprakelijk stellen voor de schade. En nu dus ook zzp’ers. Voorwaarde voor zzp’ers is wel dat het ongeluk moet zijn gebeurd tijdens werk dat normaliter door het bedrijf zelf wordt gedaan. In uw geval gaat het dan bijvoorbeeld om metselaars of timmermannen die u als zzp’er inhuurt. Bij het inhuren van een zelfstandige schoonmaker voor uw kantoor of bij de cateraar van uw bedrijfsevenement, ligt dit dus anders. Maar ook dan kunt u op ons rekenen en zullen wij namens verweer voeren.

Vragen?
Uw adviseur van Meeùs Bouw & Infra helpt u graag verder. Bel 020 - 301 86 53 of stuur een mail naar bouweninfra@meeus.com.


Dit artikel was onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van juni 2012 (Editie 3).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: