Leeftijd werknemers omhoog

Geplaatst op : 19 maart 2012
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2011 verder opgelopen tot ruim 41 jaar. Begin jaren negentig was dit nog 36 jaar.

Tussen 1990 en 2011 is de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking met 5 jaar gestegen tot 41,2 jaar. In deze periode is de bevolking steeds ouder geworden. Daarnaast is ook de arbeidsparticipatie van de 50- tot 65-jarigen fors gegroeid: van 35 procent in 1990 tot 60 procent in 2011. De toename was vooral sterk onder vrouwen.

In 2011 waren er 95 vijftigers werkzaam op 100 werkende dertigers, gerekend over mannen en vrouwen. Begin jaren negentig waren dat er nog maar 42. Bij de mannen waren er in 2011 voor het eerst meer werkzame vijftigers dan dertigers. Met 44 jaar was de gemiddelde leeftijd het hoogst in de landbouw en visserij, gevolgd door het onderwijs en het openbaar bestuur en overheidsdiensten met een gemiddelde van 43 jaar. Het jongst met ruim 34 jaar waren werkenden in de horeca.

Bron: Hofstaete Kennisgroep b.v.
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: