4 weken vakantie voor werknemers

Geplaatst op : 14 mei 2012
Sinds 1 januari van dit jaar hebben alle werknemers (ook zieke) recht op minimaal 4 weken vakantie.

Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald. Het recht van zieke werknemers op 4 weken betaalde vakantie hangt niet af van een minimum aan gewerkte dagen.

Volgens de nieuwe vakantiewetgeving hebben zieke werknemers net als gezonde werknemers per jaar recht op vakantie van minimaal vier maal de arbeidsduur per week (vier weken voor een fulltimer).
Een medewerker die zich in 2011 ziek heeft gemeld en begin 2012 nog altijd arbeidsongeschikt was, bouwt vanaf 1 januari 2012 dus het volledige aantal wettelijke vakantiedagen op. Tot dit jaar gold nog de oude regeling waarbij een zieke werknemer alleen over de laatste zes maanden van zijn ziekte vakantiedagen opbouwt. De nieuwe vakantiewetgeving heeft geen terugwerkende kracht. De volledige opbouw geldt pas vanaf 1 januari 2012. Iemand die in 2012 ziek is geworden, valt dus onder de nieuwe wetgeving.

Het wetsvoorstel regelt ook dat werknemers sinds 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Dit moet voorkomen dat werknemers jarenlang dagen opsparen. De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Ook mogen werkgever en werknemer in onderling overleg de vervaltermijn verlengen. De nieuwe vakantiewetgeving geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: