Belastingplan 2013 goedgekeurd

Geplaatst op : 26 november 2012

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2013. Daardoor verandert een aantal belastingregels per 1 januari 2013. Met name voor de woningmarkt zijn er nieuwe regels.

Koopwoningen
De nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente gaan in per 1 januari 2013. Mensen die na die datum een nieuwe hypothecaire lening afsluiten, krijgen alleen renteaftrek als die lening in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken verandert in beginsel niets. Een andere maatregel is voor rente op restschulden 10 jaar lang renteaftrek bestaat. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De termijn waarin een vermindering van overdrachtsbelasting geclaimd kan worden bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand, wordt tijdelijk verlengd van 6 naar 36 maanden.

Verhuurderheffing
Verhuurders van woningen moeten vanaf volgend jaar een heffing van 0,014% betalen over de WOZ-waarde van de woningen die ze verhuren in de gereguleerde sector. In 2014 wordt dat verhoogd naar 0,231%. De maatregel gaat gelden voor verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren.

Overig
Pensioenen die in eigen beheer worden gehouden door DGA’s mogen onder voorwaarden worden afgestempeld. Hierdoor kunnen pensioenverplichtingen worden verlaagd als de eigen pensioen-BV onvoldoende vermogen heeft. Dit kan verlichting bieden voor BV’s die zijn getroffen door de huidige economische crisis. Het Belastingplan is op een aantal punten gewijzigd sinds de indiening op Prinsjesdag, na de vorming van het kabinet Rutte-Asscher. Zo is het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer ingetrokken. De assurantiebelasting wordt verhoogd naar 21%. Het vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd. Gespaarde levenslooptegoeden vallen eerder vrij. Eenmalig kan komend jaar het hele tegoed fiscaal voordelig worden opgenomen. Beloningen van assurantietussenpersonen zijn niet langer aftrekbaar. Bonafide ondernemers krijgen de mogelijkheid vier maanden uitstel van betaling aan te vragen voor openstaande belastingschulden tot een bedrag van 20.000 euro.

Bron: Hofstaete Kennisgroep B.V.

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: