Levensloop- en vitaliteitsregeling

Geplaatst op : 1 november 2012
De levensloopregeling zou omgezet worden in de vitaliteitsregeling. In het nieuwe regeerakkoord is de vitaliteitsregeling vervallen. Wel zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de levensloopregeling.

In het Belastingplan 2013 zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Werknemers met levensloopsaldo op 31 december 2011 dat hoger is dan € 3.000,- kunnen tot 1 januari 2022 hun saldo bestedingsvrij opnemen.
  • Op 31 december 2021 eindigt de levensloopregeling en valt het overgebleven saldo vrij.
  • In deze beide gevallen wordt de levensloopkorting toegepast en daarna belasting betaald over het opgenomen of vrijgevallen bedrag.
  • Werknemers met een levenslooprekening kunnen ook nog steeds levensloopsparen, alleen wordt er geen nieuwe levensloopkorting opgebouwd.
  • In 2013 kunnen werknemers hun levensloopsaldo met belastingkorting in één keer opnemen: er hoeft maar over 80% van het saldo van 31 december 2011 belasting betaald te worden, waarbij de in het verleden opgebouwde levensloopkorting wordt verrekend. Over het restant moet wel gewoon belasting betaald worden.

Dit Belastingplan is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. De verwachting is dat de Eerste Kamer het plan half december goedkeurt.

 

Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van november 2012 (Editie 4) 

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: