Tijdelijke beperking bijbetaling bij waardeoverdracht

Geplaatst op : 1 november 2012
Bent u een kleine werkgever voor de sociale verzekeringen? Dan geldt deze maatregel voor u. Bij een hoge bijbetaling hoeft u niet meer mee te werken aan waardeoverdracht. Maar wanneer precies bent u ‘een kleine werkgever’ en wat is een hoge bijbetaling? U leest hierover in dit artikel.

Problematiek van waardeoverdracht
Wilt u nog eens nalezen hoe het ook alweer zat met de problematiek van waardeoverdracht? Open dan dit artikel uit editie 2 van 2012 van HR Support.

Kleine werkgever
Deze maatregel geldt voor u, als u een kleine werkgever bent voor de sociale verzekeringen. Volgens de cijfers van 2012 is hiervan sprake als het premieplichtig loon maximaal
€ 755.000,- bedraagt.

Bijbetaling
De kleine werkgever hoeft niet mee te werken aan waardeoverdracht door zijn werknemer, als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. de bijbetaling bedraagt meer dan € 15.000,- en
  2. de bijbetaling is meer dan 10% van de overdrachtswaarde.

Voorbeeld A: er wordt een waarde van € 200.000,- overgedragen en de bijbetalingslast is
€ 18.000,-. Er is voldaan aan voorwaarde 1), maar niet aan voorwaarde 2). De werkgever krijgt een nota van € 18.000,-.

Voorbeeld B: er wordt een waarde van € 190.000,- overgedragen en de bijbetalingslast is
€ 20.000,-. Nu is aan beide voorwaarden voldaan. De werkgever hoeft niet mee te werken aan de waardeoverdracht en kan hierdoor de bijbetaling voorkomen.

Geldigheid van de maatregel
Op 1 januari 2013 treedt deze maatregel naar alle waarschijnlijkheid in werking. De minister moet nog een definitief besluit nemen over de datum van inwerkingtreding.

De maatregel zal duren totdat er sprake is van een structurele oplossing. De regering heeft namelijk het voornemen om te komen tot een blijvende oplossing voor de problematiek van waardeoverdracht.

 

Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van november 2012 (Editie 4) 

Lees meer over:
Reactie (1)
Eelko Heuvelmans
op maandag 13 januari 2014 om 15:38
Het eerste artikel op dit platform verdient een reactie!
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: