Uniform loonbegrip per 1 januari 2013

Geplaatst op : 1 november 2012
Vanaf 1 januari is er één loonbegrip voor loonheffing, werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. Wat zijn voor u de belangrijke veranderingen als het gaat om levensloop, pensioen, zorg en inkomen?

Levensloop
Op dit moment is de inleg in de levensloopspaarpot een aftrekpost voor het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en het loon voor de Zorgverzekeringswet. De inleg wordt niet in mindering gebracht op het loon voor de werknemersverzekeringen. Hierdoor heeft levensloopsparen geen negatieve gevolgen voor de hoogte van een eventuele uikering.

Dit wordt vanaf 2013 anders. De inleg in de levensloopregeling is dan een aftrekpost voor alle loonheffingen. Alleen als het loon van de werknemer na inleg boven het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen blijft, maakt de levensloopinleg voor de hoogte van de uitkering geen verschil.

Voor uw bedrijf geldt het omgekeerde effect: als werknemers levensloopsparen, verlaagt dit de premies werknemersverzekeringen die u als werkgever verschuldigd bent. Ook als uw bedrijf een werkgeversbijdrage doet aan de levensloopregeling van werknemers, is dit vrijgesteld loon voor alle loonheffingen.

Pensioen
In sommige pensioenregelingen is opgenomen dat het pensioengevend inkomen gebaseerd is op “loon sociale verzekeringen”. Dit begrip bestaat straks niet meer. Aanpassing van deze pensioenregelingen op dit punt is nodig.

Het voordeel van het privégebruik van de auto van de zaak wordt vanaf 1 januari 2013 tot de grondslag voor de berekening van de premie werknemersverzekeringen gerekend. Als dit begrip de grondslag is of wordt voor pensioen, wordt de auto dus nu meegeteld. Over het voordeel van het privégebruik van de auto mag GEEN pensioen worden opgebouwd. Dit voordeel moet dus weer van het loon worden afgetrokken voor opbouw van het pensioen.

Dus:

  • Pensioengevend inkomen = SV-loon: uw pensioenregeling moet hierop worden aangepast. Natuurlijk overleggen wij graag met u!
  • Pensioengevend inkomen = bruto loon: geen aanpassing.

Zorg
Op het salaris wordt nu door u als werkgever een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet netto ingehouden. Vervolgens vergoedt u deze bijdrage weer bruto aan uw medewerker. In 2013 wordt de bijdrage voortaan door u direct afgedragen aan de fiscus en niet meer via de loonberekening verwerkt. Daarmee verdwijnt het begrip uit de loonberekening. De inhouding blijft wel bestaan!

Inkomen
De gevolgen van het uniform loonbegrip zijn onder meer dat de verzekeringsvoorwaarden moeten worden aangepast aan het nieuwe loonbegrip. In sommige gevallen heeft het uniforme loonbegrip premieconsequenties door een stijgende of dalende premiegrondslag. Een mogelijk belangrijk gevolg is de auto van de zaak. Als een medewerker deze nog niet heeft, maar gedurende het jaar wel gaat krijgen, is dit voor het inkomen, en dus voor de inkomensverzekeraar, een relevante wijziging. De auto van de zaak telt mee voor WIA-berekeningen. Deze wijzigingen moeten dan ook worden doorgegeven aan de inkomensverzekeraar.

 

Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van november 2012 (Editie 4) 

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: