Veranderingen voor gezinnen met kinderen

Geplaatst op : 5 november 2012

De nieuwe regering wil de kinderbijslag beperken en wijzigingen doorvoeren in het kindgebonden budget. Studerende kinderen krijgen straks geen basisbeurs meer.

De belangrijkste maatregelen van Rutte II voor gezinnen met kinderen:

  • De kinderbijslag wordt in 2013-2015 niet geïndexeerd. De kinderbijslag voor kinderen van 6 t/m 17 jaar gaat in 3 jaar tijd naar het niveau gaat van 0- t/m 5-jarigen. Op dit moment ontvangen ouders voor een kind tot 6 jaar 191,65 euro per kwartaal, voor een kind van 6 tot 11 jaar 232,71 euro en voor kinderen van 12 tot 17 jaar 273,78. De achteruitgang kan dus 80 euro per kwartaal zijn.
  • In 2015 krijgen ouders een hoger kindgebonden budget. Voor het eerste kind krijgen ze er 25 euro per jaar bij, voor het tweede kind 517 euro per jaar Tegenover deze verhoging staat wel een inkomenstoets. U komt vanaf 2014 alleen in aanmerking voor een kindgebonden budget als het inkomen onder de 35.059 euro per jaar ligt (alleenstaande ouder) of onder de 51.691 euro per jaar (twee ouders). Ouders met een vermogen boven de 80.000 euro hebben geen recht op kindgebonden budget.
  • De fiscale alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting worden afgeschaft. Wel krijgen alleenstaande ouders een extra kindgebonden budget van 2.800 euro per jaar.
  • De ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud kinderen (Lok) worden afgeschaft, net als de Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). De TOG komt in de kinderbijslag terecht.
  • Ouders gaan weer betalen voor schoolboeken.
  • De langstudeerboete wordt in 2013 met terugwerkende kracht afgeschaft.
  • De basisbeurs voor studenten maakt in plaats voor een sociaal leenstelsel. De maatregel zou alleen voor nieuwe studenten gelden. Wie in 2013 al studeert, zou dus zijn basisbeurs behouden.

Bron: Hofstaete Kennisgroep B.V.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: