Voorkom waterschade, maak duidelijke afspraken!

Geplaatst op : 1 oktober 2012

Vooral bij renovaties en sloopwerkzaamheden aan bestaande panden komen onze relaties het vaak tegen: asbest. Op zich al een onaangename verrassing. Maar het wordt pas echt vervelend, wanneer u schade lijdt door nalatigheid van de asbestsaneerder.

Schade door neerslag
Een voorbeeld van een schade die in het najaar veel bij onze schadebehandelaars gemeld wordt: tijdens de renovatie van een pand, komt een relatie asbest tegen. Als hoofdaannemer neemt hij een asbestsaneerder in de hand om deze gevaarlijke stof op te ruimen. Deze verzuimt echter bij het verlaten van de bouwplaats het dak van het te renoveren pand behoorlijk af te schermen. De aannemer mag vanwege de aanwezigheid van asbest, zelf het dak niet op om zeilen te spannen. Gevolg: waterschade door een fikse regenbui.

Schade komt ten laste van ùw polis!
In dergelijke gevallen wordt de schade door de opdrachtgever verhaald op uw CAR-verzekering. Het is voor u vrijwel onmogelijk deze schade te verhalen op de asbestsaneerder. Deze heeft zijn aansprakelijkheid contractueel aan alle kanten dichtgetimmerd. Door de schade verslechtert uw schadestatistiek. Op langere termijn betekent dit voor u mogelijk een premieverhoging.

Maak duidelijke afspraken
In dit geval had de asbestsaneerder ondanks de gunstige weersvoorspellingen tijdens de lunch of aan het einde van de dag altijd het dak behoorlijk af moeten dekken. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, is het dus altijd goed om met de asbestsaneerder en onderaannemers duidelijke afspraken te maken.

Meer weten over schadepreventie?
Neemt u dan contact op met onze gespecialiseerde schadebehandelaars. Of bel voor een afspraak met uw adviseur, telefoonnummer 020 - 301 86 53.


Dit artikel was onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van oktober 2012 (Editie 5).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: