Wat betekent Prinsjesdag voor uw pensioenregeling?

Geplaatst op : 1 oktober 2012
Wat gebeurt er met de pensioenleeftijd? Wat verandert er in uw pensioenregeling? Wij praten u graag bij over de laatste stand van zaken.

AOW
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 omhoog. De AOW-leeftijd loopt in stapjes op. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Klik voor de tabel met de AOW-leeftijden op de onderstaande link.


Tabel AOW-leeftijden


Pensioenleeftijd volgens uw pensioenregeling
De pensioenrichtleeftijd gaat op 1 januari 2014 naar 67 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de pensioenleeftijd voor werkgeverspensioen in de fiscale wetgeving. Op dezelfde datum wordt de fiscale ruimte voor pensioen verkleind. Het maximale opbouwpercentage voor eindloon gaat van 2% naar 1,9%. En voor middelloon van 2,25% naar 2,15%. Ook de maximale premiestaffels voor beschikbare premieregelingen veranderen: deze worden voor alle leeftijdscategorieën lager.

Moet in uw pensioenregeling de pensioenleeftijd worden verhoogd naar 67 jaar? Nee, volgens de fiscale wetgeving is dit niet noodzakelijk. Een lagere pensioenleeftijd met een navenant lagere jaarlijkse pensioenopbouw is ook mogelijk. Ook kunt u een knip laten toepassen: aanspraken die werknemers opbouwen vanaf 1 januari 2014 hebben dan als pensioenleeftijd 67 jaar en de aanspraken die daarvoor zijn opgebouwd blijven op 65 jaar staan.

De vraag is: wat is voor u het beste? Bij deze vraag kan Meeùs u helpen.

Prinsjesdag
Deze maatregelen zijn opgenomen in de Miljoenennota die op Prinsjesdag openbaar is gemaakt. De aanpassingen zijn niet nieuw: na het Lenteakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is kort voor de zomer een wet aangenomen waarin deze maatregelen staan. Het is mogelijk dat bij de kabinetsformatie de nieuwe regeringspartijen afspreken de maatregelen op enkele punten aan te scherpen. Mogelijk wordt de AOW-leeftijd nog sneller verhoogd. Uiteraard is hiervoor wel het akkoord van zowel de Tweede als Eerste Kamer nodig

Wat doen verzekeraars?
Zij zullen met een voorstel komen voor de aanpassing van uw pensioenregeling. Op dit moment denken verzekeraars hierover na: gaan wij aanbieden de pensioencontracten om te zetten naar 67 jaar? Of willen wij juist aanbieden dat deze op 65 jaar blijven staan? Of wordt het nog weer een ander voorstel?

Wat doet u en wat doen wij?
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra het voorstel van de verzekeraar er is, lichten wij toe wat dit concreet voor u betekent.
Wilt u dat wij samen met u kijken wat voor u en uw werknemers het beste is? Dat kan. Wij geven u graag een advies op maat.
Heeft u meteen vragen? Neem contact op met uw Meeùs pensioenadviseur of mail ons. Wij helpen u graag.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de Zakelijke nieuwsbrief van oktober 2012 (Editie 3)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: