Aandacht voor risicomanagement verslapt

Geplaatst op : 22 april 2013
Door de economische crisis hebben bedrijven steeds minder aandacht voor externe risico’s die hun bedrijfsvoering in gevaar brengen. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van risicoadviseur Aon.

Het wereldwijde onderzoek naar risicomanagement toont een significante afname van risicoparaatheid onder veel respondenten. De gemiddelde paraatheid op de top 10 risico’s voor het bedrijfsleven daalde van 66% in 2011 naar 59% in 2013. ‘Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het uitblijven van het economische herstel de financiële reserves van organisaties heeft uitgeput, waardoor het vermogen om veel van deze risico’s zelf te dragen en te financieren sterk wordt aangetast,’ zegt Alex van den Doel, Managing Director Aon Global Risk Consulting.

De risico top 3 is sinds 2011 niet gewijzigd: economische neergang, veranderingen in wet- en regelgeving en toenemende concurrentie. Deze 3 risico’s zullen ook de komende jaren de belangrijkste blijven. Nieuw in de top 10 zijn politieke risico’s. De verwachting is dat dit risico zal stijgen naar de 6e plaats in 2016. Ook het risico op natuurrampen zal in 2016 belangrijker worden (van plaats 16 naar plaats 9 in 2016). De ongewone klimaatpatronen en de toename van natuurrampen en weerincidenten zijn hier debet aan. Ook het uitblijven van innovatie en ontevreden klanten is een risico dat naar verwachting de komende drie jaar van nummer 6 naar 4 stijgt.

Risicomanagers vinden het van belang om risico's niet langer per geval te beoordelen, maar om het verband tussen de risico’s te bestuderen en zo een succesvol risicomanagement programma op te zetten en te onderhouden.

http://www.aon.com/netherlands/publicaties/onderzoek-rapporten/global-rick-management-survey.jsp

 

Bron: Hofstaete Kennisgroep B.V.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: