Bent u onder- of oververzekerd?

Geplaatst op : 16 april 2013
In Nederland zijn nog steeds veel huishoudens onderverzekerd. En u? Als u bent onderverzekerd, vergoedt uw verzekering de schade aan uw woonhuis of inboedel (bijvoorbeeld na waterschade of brand) niet volledig. Dit geldt ook voor kleinere schades die onder de totale verzekerde waarde blijven! Geen prettige gedachte, maar onderverzekering kunt u eenvoudig voorkomen.

Wat is onderverzekering?
Van onderverzekering bij een woonhuis- of inboedelverzekering is sprake wanneer uw verzekerd bedrag lager is dan de nieuwwaarde van uw inboedel of de herbouwwaarde van uw woning. Bent u onderverzekerd, dan krijgt u bij schade slechts een evenredig deel van de werkelijke schade vergoed. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, speelt dit niet alleen bij schades boven het verzekerde bedrag, maar ook kleinere schades worden als gevolg van de onderverzekering niet volledig vergoed.

Wat is oververzekering?
Van oververzekering is sprake wanneer de verzekerde som hoger is dan de daadwerkelijke waarde. Bij een schade is bedraagt de schade-uitkering maximaal de nieuwwaarde. De reden hiervoor is dat u na een schade niet in een betere positie mag komen dan daarvoor. Dit is in de wet geregeld. Als uw schade wordt vergoed, ontvangt u dus nooit meer dan de werkelijk geleden schade. Dit betekent dat u bij oververzekering een hogere premie betaalt dan nodig is. Twijfelt u of dit bij u het geval is? Neem dan contact met ons op.

Waarom is een garantie tegen onderverzekering verstandig?
Stel: u heeft de afgelopen jaren een aantal grote aankopen gedaan, waaronder een spiegelreflexcamera, een bank en een home cinema set. Daardoor is uw inboedel € 70.000,- waard geworden terwijl u nog verzekerd bent voor € 50.000,-. U bent dan voor slechts 72% van de actuele inboedelwaarde verzekerd. Wat dat betekent leest u in het voorbeeld van de familie Dolk.

Voorbeeld
De familie Dolk heeft hun inboedel verzekerd voor € 50.000,-. Helaas wordt er bij hen ingebroken. De schade is € 5.000,-. Na controle van het verzekerd bedrag blijkt dat de daadwerkelijke waarde van de inboedel inmiddels € 70.000,- is. De inboedel is dus voor € 20.000,- te weinig verzekerd. Daarom krijgt de familie Dolk niet de € 5.000,- schade-uitkering waarop ze hadden gerekend, maar slechts
€ 3.600,-. Het verschil van € 1.400,- moeten ze dus zelf betalen.

Hoe kan ik onderverzekering voorkomen?

Woonhuisverzekeringen
Bij woonhuisverzekeringen is het belangrijk dat u de juiste herbouwwaarde verzekert. U kunt de verzekerde som eenvoudig zelf met een herbouwwaardemeter vaststellen. Wanneer u zo’n herbouwwaardemeter volledig en naar waarheid invult, krijgt u automatisch een ‘garantie tegen onderverzekering’. Dit houdt in dat wij bij een schade geen beroep doen op onderverzekering. Eventuele onderverzekering heeft dan geen gevolgen voor uw schade-uitkering. De waardegarantie krijgt u voor 5 jaar. Alleen bij grotere verbouwingen of na een schade zult u tussentijds de waardemeter opnieuw moeten invullen.

Inboedelverzekering
Bij inboedelverzekeringen is het net zo belangrijk om niet onderverzekerd te zijn. Een inboedelwaardemeter invullen bij het afsluiten van de verzekering voorkomt dit. Deze is vijf jaar geldig. Wilt u dit alsnog doen? Dat kan natuurlijk! Wel kan het zijn dat uw premie op basis van de nieuwe waarde verandert.

Aan het afgeven van een waardegarantie op basis van de inboedelwaardemeter of de herbouwwaardemeter zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Wilt u meer weten?
Wilt u weten of uw inboedel of woonhuis voor de juiste waarde is verzekerd? Op uw polisblad kunt u terugvinden voor welk bedrag u bent verzekerd en of er een waardegarantie van toepassing is. Onze waardemeters vindt u in uw eigen ‘’-omgeving. Heeft u hier vragen over? Belt u dan gerust met onze collega’s van de klantenservice op 0900 750 75 00.


Neem nu contact met ons op


Dit artikel was onderdeel van de algemene nieuwsbrief van Lente 2013 (Editie 1)

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: