Waar ligt u wakker van

Geplaatst op : 8 april 2013
Meeùs zoekt graag samen met ondernemers naar oplossingen: Een belangrijke deel  van ons werk is het zoeken naar oplossingen voor risico’s en vraagstukken waar ondernemers wakker van liggen.

Waar ligt u wakker van?We delen deze vraagstukken en oplossingen graag met andere ondernemers via een blog, een persoonlijk gesprek, maar het liefst met meerdere ondernemers tegelijk. Daarom organiseren we graag workshops. Het mooie van een workshop is dat meerdere ondernemers en specialisten vraagstukken en oplossingen uit de dagelijkse praktijk direct met elkaar kunnen delen. Nog mooier is een workshop met ondernemers uit dezelfde sector.

FME workshop over aansprakelijkheid:
Jan Jans, Meeùs Doelgroepmanager Technologische Industrie, organiseerde vorig jaar samen met FME twee workshops over aansprakelijkheid. Bij het onderdeel leveringsvoorwaarden legde één van de FME juristen uit wat het belang is van leveringsvoorwaarden en hoe die te gebruiken. Hij zoomde daarbij o.a. in op hoe je als verkopende partij via je leveringsvoorwaarden je aansprakelijkheid kunt beperken voor het geval er iets mis gaat met een door jou geleverd product. Daarbij werd duidelijk dat er wel grenzen zijn. Leveringsvoorwaarden die aansprakelijkheid volledig uitsluiten zullen door de rechter al snel als onredelijk worden bestempeld.

Leveringsvoorwaarden en de praktijk:
Één van de aanwezige ondernemers merkte op: “Je hebt niets aan goede leveringsvoorwaarden als die niet worden geaccepteerd door de kopende partij” (dit overkwam hem bij een grote order van technische producten voor een groot installatiebedrijf). Zeker nu opdrachten schaars zijn en de concurrentie moordend ben ik sneller geneigd om hiermee akkoord te gaan”.
Uit de hierop volgende discussie bleek dat het ook voorkomt dat verkopers binnen een bedrijf onder druk van targets opdrachten accepteren zonder leveringsvoorwaarden. Het gevolg is een hoog aansprakelijkheidsrisico. Soms zo hoog dat de verkopende ondernemer zeker failliet is als het fout gaat. Alertheid is dus geboden.

Verlies van recht op uitkering uit de aansprakelijkheidsverzekering!:
Veel ondernemers weten niet dat door akkoord te gaan met de beperking of uitsluiting van eigen leveringsvoorwaarden ook het recht op uitkering verloren gaat. Immers, door het akkoord wordt de aansprakelijkheid van de verzekerde en dus het door de verzekeraar uit te keren schadebedrag verruimd. Hierdoor wordt de verzekeraar geschaad en verliest verzekerde zijn rechten uit de polis.

De coulanceclausule biedt uitkomst!:
Met veel verzekeraars kan een clausule “vrijheid van leveringsvoorwaarden” (ook wel genoemd “Coulanceclausule”) in de polis worden opgenomen. Onder bepaalde restricties wordt met deze clausule afgesproken dat het de verzekerde vrij staat om uitsluitend de wettelijke en dus grotere aansprakelijkheid te accepteren. Ook is verzekerde vrij om af te zien van verjarings- en betaaltermijnen. Zeker gezien de grote consequenties, zoals een mogelijk faillissement, is het in veel gevallen raadzaam om deze clausule in de polis op te nemen.

Bel ons gerust om uw leveringsvoorwaarden en verzekering door ons te laten toetsen:
Graag zijn onze specialisten bereid om deze en andere mogelijkheden met u te bespreken. Zij toetsen daarbij graag uw leveringsvoorwaarden en uw aansprakelijkheidsverzekering. Ook zijn er tools beschikbaar die al uw aansprakelijkheidsrisico’s inzichtelijk maken.
Voor meer informatie over onze branchespecifieke dienstverlening en verzekeringsproducten verwijzen wij graag naar onze website.

Jan Jans,
Meeùs Doelgroepmanager Technologische Industrie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: