Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is maatwerk

Geplaatst op : 21 augustus 2013
Veel ondernemers denken dat ze met het sluiten van een standaard AVB verzekering, alle aansprakelijkheidsrisico’s hebben afgedekt. Niets is minder waar! In deze blogpost deel ik twee voorbeelden van een onvoldoende dekking.

Standaard dekking is vaak onvoldoende dekking

De standaard AVB verzekering is slechts een raamwerk dat door een deskundig adviseur moet worden gesmeed tot een dekking die aansluit bij uw risico’s en uw verzekeringsbehoefte. De standaard AVB verzekering dekt alleen fysieke schade aan personen of zaken. Zuivere vermogensschade is uitgesloten, terwijl hier de impact hiervan erg groot kan zijn voor uw onderneming.

[case 1] Oorzaak aansprakelijkheid
U levert de betontrappen voor een trappenhuis in een flat. Na enkele weken breekt een van de traptreden, waardoor een van de bewoners een schade op loopt. De betontrappen bleken van slechte kwaliteit. Na onderzoek blijkt dat uw betonsamenstelling niet voldeed aan vooraf besproken specificaties. U ben aansprakelijk: alle trappen in het flatgebouw moeten worden vervangen

Uw verzekering
U heeft een standaard AVB verzekering, die uitsluitend de fysieke schade aan zaken en/of personen dekt. In ons voorbeeld dus alleen de letsel schade van de bewoner.

Gevolg: vermogenschade
U lijdt vermogensschade, Het vervangen (uit- en inbouwen) van de trappen is niet verzekerd op de standaard AVB omdat dit herlevering is van producten en de overige trappan  (nog) niet zijn beschadigd..

[Case 2] U bent aansprakelijk
U adviseert een afnemer een bepaald type meetapparatuur. Naderhand blijkt dat de apparatuur niet geschikt voor het doel en dient deze vervangen te worden door een ander type apparatuur, daarnaast zijn de meetgegevens over een bepaalde periode verloren gegaan. Feitelijk is er geen materiële schade aan de apparatuur (geen zaakschade) en alleen vermogensschade. Ook voor deze schade geldt dat er geen dekking is op een standaard AVB verzekering.

Zo zijn er vele voorbeelden denkbaar waarvoor uw standaard AVB geen dekking biedt. Het is vaak mogelijk om de standaard AVB uit te breiden met aanvullende dekkingen (bijvoorbeeld zuivere vermogensschade of dekking voor uit- en inbouwkosten). Dit gebeurt met aparte clausules op de polis. Een andere optie is het sluiten van een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering of het sluiten van een aparte verzekering voor het specifieke risico.

Het is belangrijk om te weten of uw aansprakelijkheidsverzekering de lading dekt. Maak de juiste afwegingen en laat u daarbij adviseren door een deskundig adviseur van Meeùs.

Jan Jans
Doelgroepmanager.
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: