Instemming werknemers nodig bij verandering pensioenregeling?

Geplaatst op : 17 december 2013

Veel werkgevers verlagen per 1 januari 2014 de pensioenregeling, omdat dit fiscaal noodzakelijk is. Bent u één van deze werkgevers? Dan speelt mogelijk ook bij u nog de vraag: moet ik mijn werknemers om instemming vragen, ook al is deze aanpassing noodzakelijk? Het antwoord is: ja.

Instemming werknemers nodig bij verandering pensioenregeling?Wanneer is instemming van werknemers nodig?
Bij elke wijziging van de pensioenregeling is de instemming van elke individuele werknemer nodig. Een overeenkomst, zoals de pensioenovereenkomst, kan namelijk alleen met instemming van beide partijen worden veranderd.

Toch zijn er situaties dat u niet alle werknemers individueel om instemming hoeft te vragen. Dit kan bijvoorbeeld gelden bij een CAO of bij bepaalde wettelijke veranderingen.

Staat in uw pensioenregeling een eenzijdig wijzigingsbeding, dat u de mogelijkheid geeft de pensioenregeling zonder instemming van de werknemers te wijzigen? Dit is niet voldoende bij een wijziging van de pensioenregeling. U mag hiervan alleen gebruik maken in uitzonderlijke omstandigheden, zoals grote financiële problemen.

Instemming vragen als de aanpassing fiscaal noodzakelijk is?
Ja, als u de pensioenregeling moet veranderen wegens gewijzigde fiscale wetgeving, dan moet u instemming vragen van elke individuele werknemer.

Voorbeeld: Een werkgever heeft een beschikbare premieregeling met een maximale staffel. De staffel moet per 1 januari 2014 worden verlaagd, omdat vanaf dan volgens de fiscale wetgeving een lagere maximale staffel geldt wegens de hogere pensioenrichtleeftijd. Dit vormt geen reden om zonder instemming van de werknemers de lagere staffel door te voeren. Ook al is de regeling fiscaal bovenmatig: afspraak is afspraak. De werkgever kan in deze situatie wellicht met de werknemers om tafel gaan zitten en afspreken dat de staffel wordt verlaagd en dat de werknemers hiervoor buiten de pensioenregeling om worden gecompenseerd. Van werknemers mag worden verwacht dat zij meewerken aan een redelijk voorstel van de werkgever.

Hoe vraagt u instemming van werknemers?
U vraagt elke werknemer te tekenen voor akkoord. Een negatieve optie gebruiken mag ook: als de werknemer niet reageert, dan wordt gesteld dat de werknemer “stilzwijgend instemt”. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U zorgt ervoor dat elke werknemer voldoende is geïnformeerd, ook over de gevolgen van de wijzigingen voor de individuele werknemer.
  • U geeft elke werknemer een redelijke termijn om bezwaar te maken; een termijn van zes weken wordt veelal als redelijk gezien.

Hoe ingrijpender de wijziging van de pensioenregeling, hoe hoger de eisen die aan u worden gesteld als het gaat om het verkrijgen van de instemming. Bij een wijziging met grote financiële gevolgen voor werknemers, wordt veel verwacht van de communicatie van de werkgever naar zijn werknemers.

Wat is de rol van de ondernemingsraad?
De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht. Als er een ondernemingsraad is, dan moet u elk voornemen tot wijziging aan dit orgaan voorleggen. Als de ondernemingsraad niet instemt, dan gaat de wijziging van de regeling niet door. (U kunt daarna nog naar de rechter gaan.) Als de ondernemingsraad wel instemt, dan heeft u daarna nog de instemming van elke individuele werknemer nodig.

Wat kan Meeùs voor u doen?
Meeùs kan u begeleiden bij het vormgeven en uitvoeren van het instemmingstraject, als onderdeel van een verantwoord personeelsbeleid. Dit doen wij door eerst goed te kijken naar uw wensen en naar de mogelijkheden. Vervolgens adviseren wij u. Meeùs kan desgewenst de communicatie naar werknemers geheel of gedeeltelijk op zich nemen.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: