Regels ontslagvergoeding veranderen

Geplaatst op : 17 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 mag u een ontslaguitkering alleen nog toekennen in de vorm van een belaste uitkering. U kunt dan niet meer met uw werknemer afspreken dat de ontslagvergoeding onbelast wordt overgeboekt naar een stamrecht-BV, verzekeraar, bank of beleggingsinstelling.

RechtspraakRegels tot 1 januari 2014
De werkgever mag de werknemer laten kiezen:

  • de ontslagvergoeding (“gouden handdruk”) meteen laten uitkeren of
  • omzetten in een aanspraak op periodieke uitkeringen (“stamrecht”).

In het eerste geval is voor de werknemer sprake van een belaste uitkering. U houdt loonheffing in. In het tweede geval boekt u het geld onbelast over naar een stamrecht-BV, verzekeraar, bank of beleggingsinstelling en betaalt de werknemer te zijner tijd belasting over de periodieke uitkeringen. De werknemer maakt dan gebruik van de stamrechtvrijstelling.

Wanneer valt een ontslag nog onder de oude regels?
Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, dan kunt u de werknemer nog gebruik laten maken van de stamrechtvrijstelling:

  • U moet het ontslag in 2013 hebben aangezegd en de ontslagdatum moet uiterlijk op 31 december 2013 vaststaan.
  • De dienstbetrekking eindigt korte termijn na het vaststellen van de ontslagdatum (hieraan voldoet in ieder geval de wettelijke opzegtermijn).
  • U moet vóór 1 januari 2014 een overeenkomst met uw werknemer opmaken en ondertekenen waaruit blijkt dat aan de wettelijke voorwaarden voor de stamrechtvrijstelling wordt voldaan.

Voordeel voor werkgever van ontslag onder de oude regels?
U bespaart mogelijk een heffing van 16%, als u ervoor zorgt dat bij ontslagen in 2014 nog de stamrechtvrijstelling kan worden toegepast. Het is namelijk denkbaar dat de overheid de regels zodanig aanpast dat u in 2015 crisisheffing gaat betalen over ontslagvergoedingen in 2014 die niet onder de stamrechtvrijstelling vallen. Op dit moment vallen ontslaguitkeringen niet onder de tijdelijke crisisheffing van 16% die werkgevers betalen over de salarisdelen in het voorgaande kalenderjaar die de € 150.000,- te boven gaan.

Overgangsrecht en 80%-regeling
Voor bestaande stamrechten blijven de oude regels gelden.

Mensen met een stamrecht kunnen deze in 2014 fiscaal gunstig laten uitkeren. Zij kunnen gebruik maken van de zogenoemde 80%-regeling. Bij opname in 2014 wordt maar 80% van het saldo belast in box 1. De 80%-regeling mag alleen worden toegepast als de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 is overgemaakt.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: