Update: status pensioenplannen 2015

Geplaatst op : 17 december 2013

De pensioenplannen van het kabinet zijn nog steeds volop in het nieuws. Wilt u nog eens nazien hoever het hiermee staat? Als de plannen doorgaan, dan vindt in 2015 een nog verdere versobering van ons pensioenstelsel plaats. Ook zijn er ontwikkelingen in de AOW en ANW.

Update: status pensioenplannen 2015Ingediende pensioenplannen
Na de verlaging van de fiscale maximale pensioenopbouw per 1 januari 2014, zijn er plannen ingediend bij de Tweede Kamer voor een verdere verlaging van de pensioenopbouw per 1 januari 2015. In ons artikel van juni vindt u details van deze nu verouderde plannen, bestaande uit een verdere verlaging van de fiscale maximale pensioenopbouw en de introductie van netto pensioensparen.

Eerste Kamer niet akkoord
De Eerste Kamer ging niet akkoord met de wetsvoorstellen. Dat wil niet zeggen dat er geen wijziging volgt. De voorstellen worden nu aangepast. De ingangsdatum blijft 1 januari 2015.

Alternatief?
Als alternatief wordt nu gedacht aan beperking van de fiscale aftrekbaarheid van het nabestaandenpensioen, met mogelijkheid tot vrijwillige bijverzekering voor werknemers. Dit is nog niet in een wetsvoorstel vastgelegd. Wij blijven de ontwikkelingen voor u volgen en houden u op de hoogte.

Ontwikkelingen in de AOW en ANW
De eerder aangekondigde beperking van de duur van de ANW-uitkering tot één jaar is nu weer teruggedraaid. Dit is afgesproken in het Begrotingsakkoord van half oktober.

Het wetsvoorstel voor afschaffing AOW-partnertoeslag voor hogere inkomens is nog in behandeling. Wilt u de inhoud van dit voorstel nog eens snel nalezen? Ga dan naar ons artikel van september.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: