Pensioenregeling aangepast. Wat moet u doen?

Geplaatst op : 1 februari 2013

De pensioenopbouw binnen het bedrijfspensioenfonds Bouw (bpfBOUW) wordt in 2013 verlaagd van 2,25 procent naar 1,8 procent. Deze aanpassing is nodig om deze pensioenregeling voor de Bouwnijverheid financieel gezond te houden*. De pensioenen hoeven in 2013 niet te worden verlaagd, maar kunnen ook niet worden verhoogd.

Heeft dit gevolgen voor de pensioenregeling binnen uw bedrijf?
De gevolgen van deze aanpassing voor u zijn afhankelijk van het type pensioenregeling dat u heeft getroffen. Wanneer de regeling binnen uw bedrijf op een bepaalde manier is verbonden aan het bpfBOUW, dan dient u mogelijk actie te ondernemen. Dit geldt voor de volgende regelingen:

  • Gedispenseerde regelingen
  • Regelingen die vrijwillig het bpfBOUW volgen
  • Excedentregelingen, aanvullingen op het bpfBOUW

Wat moet u nu doen?
Afhankelijk van welke regeling u volgt, dient u verschillende acties te ondernemen. Hierbij dienen de volgende vragen zich aan: Dient u de opbouwpercentages binnen uw pensioenregeling ook naar beneden bij te stellen? En zo ja, dient u dit dan af te stemmen met de ondernemingsraad? Wat moet er worden geregeld met uw pensioenverzekeraar?

Onze pensioenspecialisten adviseren u graag
De pensioenspecialisten van Meeùs Bouw & Infra weten precies wat u moet doen om uw pensioenregeling up-to-date te houden. Voor passend advies en antwoord op uw vragen, bel direct met een pensioenspecialist van Meeùs Bouw & Infra. Of maak een afspraak met uw adviseur. Laat u in ieder geval tijdig informeren.

Telefoonnummer: 020 301 86 53
E-mail: bouweninfra@meeus.com


Neem nu contact met ons op

*) Lees meer over de aanpassing op de website van het bpfBOUW.


Dit artikel was onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van februari 2013 (Editie 1).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: