Belangrijke wijzigingen in 2013

Geplaatst op : 2 januari 2013

In 2013 verandert er een flink aantal regels. Opvallend zijn het begin dat gemaakt wordt met de verhoging van de AOW-leeftijd en de beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Start verhoging AOW-leeftijd
In 2013 wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar naar 65 jaar en 1 maand. Die leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Diverse fiscale faciliteiten die gelden voor 65-plussers, zoals bijvoorbeeld heffingskortingen en zorgkosten, groeien mee met deze leeftijd.

Over de beperking van de hypotheekrenteaftrek hebben wij een apart bericht gemaakt, onder hypotheken.

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden vanaf 1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen komen onder meer door de verhoging van het minimumloon waar de meeste uitkeringen aan gekoppeld zijn.

Het minimumloon stijgt van 1456 euro naar 1469 euro bruto per maand. De netto AOW-uitkering zal tussen de 10 en de 20 euro per maand stijgen. De Mogelijke Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt per 1 januari 2013 verlaagd van 33,65 euro naar 28,14 euro per maand. Hoewel de meeste bruto ANW-uitkeringen stijgen, dalen de netto ANW-uitkeringen met 3 tot 10 euro per maand, omdat de belasting in de eerste schijf is verhoogd en de algemene heffingskorting wordt afgebouwd. De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,91%. De werkelijke stijging hangt af van persoonlijke omstandigheden.

De precieze bedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Hofstaete Kennisgroep B.V.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: