Help mijn klant gaat failliet

Geplaatst op : 25 januari 2013
Hoewel de groei van het aantal failliete bedrijven minder groot zal zijn dan in 2012 zullen er in 2013 nog altijd zo’n 9.000 bedrijven (2% meer dan vorig jaar) omvallen meldt Euler Hermes in de telegraaf van 17 januari jongstleden.

Risico van de toeleverancier
Veel bedrijven in de Technologisch Industriële sector leveren aan bedrijven in probleemsectoren. Als je kijkt naar het aantal faillissementen, lijkt het niet de vraag of, maar wanneer de opdrachtgever (debiteur) failliet gaat. Als een opdrachtgever het financieel moeilijk heeft zal hij niet direct zijn leverancier informeren. Die merkt het pas als er niet betaald wordt en dan is het vaak te laat. Zeker in een tijd dat banken niet zitten te springen om extra krediet te verstrekken, is het moeten afschrijven van debiteuren een groot risico.

98% van alle bedrijven in Nederland is niet verzekerd!
Alle kredietverzekeraars bij elkaar hebben slechts 2% van de bedrijven in Nederland verzekerd. Het is opmerkelijk dat de meeste bedrijven al hun vaste activa als opstallen, machines etc. verzekerd hebben terwijl het debiteurenrisico hun continuïteit in gevaar kan brengen. Het kan dus niet anders dan dat veel ondernemers in de rats zitten als ze denken aan hun onverzekerde debiteurenportefeuille. Maakt u zich al zorgen?

Wat doen wij als adviseur om onze klanten te helpen?
Navraag bij Meo Gravesteijn, directeur Meeùs Credit Management leverde op: “De concurrentie is momenteel hevig. Adviseurs zijn hoofdzakelijk bezig met oversluiten van de 2% aan bestaande kredietverzekeringen. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat 98% van de Nederlandse bedrijven onverzekerd is.”

Beheers uw debiteurenrisico
Het debiteurenrisico wordt door bedrijven sterk onderschat. Hier kunnen wij het verschil maken. Onze taak is klanten te informeren en te behoeden voor de gevolgen van dit risico. De prijs van een kredietverzekering is momenteel zeer concurrerend en verzekeraars hebben naast de traditionele kredietverzekering goede alternatieven en instrumenten ontwikkeld om het debiteurenrisico beter te beheersen.

Wanneer is een kredietverzekering zinvol voor u?

Maak nu een afspraak met één van onze adviseurs:

Neem nu contact met ons op

Jan Jans,
Meeùs Doelgroepmanager Technologische Industrie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: