De WION blijft. Maar hoe moet de wet verbeterd worden?

Geplaatst op : 12 juni 2013

De minister van Economische Zaken concludeerde onlangs dat de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) in de eerste vijf jaren goed heeft gewerkt. De wet moet dan ook van kracht blijven. Maar er zijn nog voldoende verbeterpunten die de effectiviteit ervan kunnen verhogen. Meeùs Bouw & Infra draagt hier graag een steentje bij.

Meeùs WION ToolboxWat zijn de verbeterpunten?
Het KLO (Kabel en Leidingoverleg) pleit namens de branche onder meer voor de volgende verbeterpunten:

  • het begrip "zorgvuldig graven" verder uitwerken, bijvoorbeeld door certificering en graafrichtlijnen voor gestuurd boren;
  • "grondroerders" stimuleren afwijkende liggingen te melden;
  • huisaansluitingen opnemen in de informatie over ligging van kabels en leidingen;
  • vooral de vele kleinere "grondroerders" voorlichten over de WION en het sanctiebeleid;
  • verlagen van de administratieve lasten; vereenvoudigen van formulieren en procedures;
  • verduidelijken van het zorgvuldig opdrachtgeven in het kader van de CROW 250;
  • verhogen van accuraatheid en actualiteit van ligging gegevens en een handreiking voor opdrachtgeverschap.

De minister heeft aangegeven deze initiatieven actief te zullen ondersteunen.

WION Toolbox
Ook Meeùs Bouw & Infra zal zich actief blijven inzetten voor het terugdringen van kabel- en leidingschades bij onze klanten. Met WION Toolbox bieden wij ondersteuning op maat bij vaak terugkerende praktijk- en schadesituaties binnen het kader van de WION. Weten hoe Meeùs u helpt bij het voorkomen van graafschades? Kijk op WION Toolbox.


Dit artikel is onderdeel van de Bouw & Infra nieuwsbrief van juni 2013 (Editie 3).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: