Moet uw pensioenregeling worden aangepast in 2013?

Geplaatst op : 24 juni 2013

Per 1 januari 2014 stijgt de pensioenleeftijd naar 67 jaar en wordt de fiscale ruimte om pensioen op te bouwen kleiner. Veel pensioenregelingen voldoen hierdoor vanaf 1 januari 2014 niet meer aan de fiscale regels. Ongeveer de helft zal moeten worden aangepast. Geldt dit ook voor uw pensioenregeling? In dit artikel praten wij u bij.

VragenWat kunt u verwachten?
Van uw pensioenuitvoerder ontving u of ontvangt u bericht of uw regeling moet worden aangepast. U krijgt dan een standaard voorstel voor deze aanpassing. In dit voorstel staat op welke wijze de regeling kan worden aangepast zodat hij weer past in de nieuwe regels.

Wat moet u doen?
Voldoet uw regeling? Dan hoeft u niets te doen. Als uw regeling wel aangepast moet worden, dan wordt het volgende van u verwacht:

  • Na ontvangst van het voorstel geeft u aan hoe u de pensioenregeling per 1 januari 2014 wilt aanpassen.
  • U vraagt uw werknemers en hun partners om instemming voor de wijziging arbeidsvoorwaarde. Meeùs kan u adviseren over en ondersteunen bij het instemmingstraject.

Voor het aanpassen van de regeling heeft u twee mogelijkheden:

  1. U gaat akkoord met het standaard voorstel van de verzekeraar;
  2. U kijkt samen met ons hoe u invulling geeft aan de veranderde wetgeving in uw huidige pensioenregeling.

Standaard voorstellen
Afhankelijk van de uitvoerder krijgt u een voorstel waarbij de pensioenleeftijd op 65 of op 67 wordt gesteld. Ook wordt vermeld wat er gebeurt met het opgebouwde pensioen tot 1 januari 2014: naar leeftijd 67 of blijft dit staan op 65? Meeùs ontvangt een kopie van uw voorstel en controleert deze voor u. Onze conclusies bespreken wij met u. Gaat u akkoord met het voorstel? Dan ontvangen wij het voorstel graag ondertekend retour. Wij zorgen dan voor verdere afwikkeling.

Wilt u een aangepast voorstel?
Wilt u liever advies? Dat kan. Samen met u kijken wij of er alternatieven zijn die beter op uw wensen aansluiten. Ook kunnen we kijken of we meteen andere wijzigingen mee kunnen nemen. Uw adviseur zal dan de mogelijkheden voor advies met u doornemen.

Aanpassing moet rond zijn voor 1 januari 2014
U moet voor 1 januari 2014 bevestigd hebben hoe u de regeling wilt aanpassen. Mocht de uitvoerder een eerdere datum hanteren, dan staat dit in het voorstel. Wij houden dit ook voor u in de gaten.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2013 (Editie 2).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: