(Mogelijke) wijzigingen in AOW / ANW

Geplaatst op : 24 juni 2013

Vanaf 1 juli heeft een ouder met kinderen die zijn partner verliest, geen recht meer op een halfwezenuitkering. De halfwezenuitkering was een vast bedrag en niet inkomens-afhankelijk. Wel gaat de eigen ANW-uitkering voor die ouder omhoog. Deze is wel inkomensafhankelijk. Een ouder die meer verdient dan €33.000 bruto krijgt geen ANW- uitkering. Voor een nabestaande die nu een halfwezenuitkering ontvangt, vervalt deze uitkering ook, met een overgangstermijn van 6 maanden.

Vader en zoonVoorstel: ANW-uitkering maximaal 1 jaar
Ook de ANW zelf staat onder druk: er zijn plannen om de duur van de uitkering te beperken tot maximaal één jaar. Er geldt nog geen re-integratieplicht maar er wordt wel hulp geboden bij het zoeken naar een baan. De wezenuitkering blijft bij deze maatregel buiten beschouwing. Voor mensen die op dit moment een nabestaandenuitkering hebben, verandert er volgens het voorstel niets. In de zomermaanden wordt het plan in een wetsvoorstel uitgewerkt.

Dat de duur van de ANW-uitkering wordt beperkt tot één jaar kan ook gevolgen hebben voor de pensioenregeling. Een nabestaandenpensioen of een ANW-hiaatpensioen zal meestal onmiddellijk na overlijden ingaan, maar kan ook pas ingaan op het moment dat de ANW-uitkering stopt. Deze uitstelperiode zou dan worden beperkt tot één jaar. U kunt overwegen om vanwege deze maatregel alsnog een ANW-hiaatpensioen voor uw werknemers te regelen, bijvoorbeeld met vrijwillige deelname en betaling door uw werknemer.

Overbruggingsregeling AOW
Door de verschuiving van de AOW-leeftijd ontstaat een zogenaamd ‘AOW-hiaat’. Dit kan zich voordoen bijvoorbeeld in situaties waarin een ‘VUT-‘ of ‘prépensioen-uitkering’ eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, terwijl de AOW later ingaat. Of in de situatie dat doorwerken tot de latere ‘AOW-gerechtigde’ leeftijd niet reëel is. Er is een overbruggingsregeling voor mensen met een vroegpensioen of VUT-uitkering. Of andere uitkeringen die door de verhoging van de AOW-leeftijd per 2013 te maken krijgen met een inkomensverlies dat zij zelf niet kunnen opvangen. Deze regeling geldt voor mensen met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon en kent een inkomens- en vermogenstoets. De overbruggingsuitkering ligt op het niveau van het sociaal minimum.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2013 (Editie 2).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: