UPO 2013 lager dan UPO 2012

Geplaatst op : 24 juni 2013

Op de UPO (Uniform PensioenOverzicht) staat het pensioen dat uw werknemer naar verwachting gaat bereiken. Op de UPO 2013 is het pensioen lager dan de UPO 2012. Bij een beschikbaar premieregeling (ook wel premieovereenkomst genoemd) is dit een omrekening van het te verwachten kapitaal naar een pensioenuitkering per jaar. Deze omrekening is afhankelijk van het aankooptarief pensioen op de pensioendatum. Dit tarief is dus nog niet bekend.

Advies In de UPO werd tot en met 2012 gerekend met een tarief waarbij de rentestand fictief op 4% werd gesteld. De rente is al langere tijd veel lager. Daarom is in de UPO van 2013 de rente fictief op 2,4% gesteld. Het aan te kopen pensioen is dan veel lager. Maar ook realistischer. Uw werknemers kunnen hierdoor beter inschatten of het te bereiken pensioen voor hen voldoende is.

Als u een middelloonregeling of eindloonregeling heeft, is deze rentestand niet van belang. De berekeningswijze van de UPO 2012 is dan gelijk aan die van 2013.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2013 (Editie 2).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: