Verlaging pensioenopbouw vanaf 2015

Geplaatst op : 24 juni 2013

In het sociale akkoord van april is afgesproken dat maximale opbouw voor pensioen per 01-01-2015 verder wordt verlaagd. Het opbouwpercentage voor eindloon wordt 1,55% en voor middelloon 1,75%. De maximale staffels voor beschikbare premieregelingen worden navenant verlaagd, aangezien deze afgeleid zijn van de middelloonregeling. Ook wordt de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw beperkt tot een loon van €100.000.

GrafiekDe Stichting van de Arbeid (StvdA) had tot 1 juni om met een alternatief te komen.
Hun rapport leidde tot aanvulling op de plannen. Om de verlagingen (enigszins) op te vangen wordt “netto pensioensparen” geïntroduceerd. Tot een pensioengevend loon van €100.000 kan gespaard worden voor een netto pensioenuitkering ter grootte van 0,10% van het bruto loon, zodat er een pensioenopbouw van 1,85% kan worden bereikt. Bij een inkomen van meer dan €100.000 kan gespaard worden voor een netto pensioenuitkering ter grootte van 1,85% over het loon boven de €100.000.


Middelloonregeling
  2013 2014 2015
      Loon tot €100.000 Loon boven €100.000
Ouderdomspensioen 2,25% 2,15% 1,75% 0,00%
Netto pensioensparen     0,10% 1,85%

Eindloonregeling
  2013 2014 2015
      Loon tot €100.000 Loon boven €100.000
Ouderdomspensioen 2,00% 1,90% 1,55% 0,00%
Netto pensioensparen     0,09% 1,64%

Voor partner- en wezenpensioen worden de percentages naar rato aangepast.

3e pijler, lijfrente
Ook voor lijfrente, dus een privépensioen, wordt het netto pensioensparen mogelijk.

Status
Worden deze maatregelen echt ingevoerd? Dat is nog onbekend. Het voorstel moet door Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. Vooralsnog is er veel kritiek op de uitvoerbaarheid van de plannen. Natuurlijk houden wij u op de hoogte.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2013 (Editie 2).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: