Verzekeraar kan herbeoordeling WGA gerechtigde vragen

Geplaatst op : 24 juni 2013

Twee derde van alle WGA-gerechtigden worden ingedeeld in de groep “volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten”. Daardoor valt deze werknemer in uw WGA risico. En heeft deze wijze van beoordeling voor u een grote financiële impact. Of u nu publiek (via het UWV) of privaat verzekerd bent, u krijgt deze kosten gedurende 10 jaar doorbelast, terwijl u hier maar weinig invloed op kunt uitoefenen.

ArtsOok voor verzekeraars is deze beoordeling door het UWV lastig en één van de redenen waarom zij verlies lijden op de WGA eigen risicodragerschapsverzekering.

Het onlangs gesloten Convenant over het herbeoordelen van WGA-gerechtigden, biedt hier mogelijk uitkomst voor.

Wat regelt het convenant?
Tot nu toe hadden enkel de (ex)werknemer, de werkgever en het UWV de mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen. Deze optie werd, veelal vanuit onwetendheid of vanwege beperkte belangen, slechts op zeer kleine schaal ingezet.

Nu kan ook de verzekeraar, na machtiging, een herbeoordeling namens de werkgever aanvragen. Gezien het financiële belang en de expertise op dit vlak, gaat een verzekeraar hier in veel grotere mate gebruik van maken. Deze aanvragen verlopen wel op voorwaarde dat de WGA-gerechtigde goed wordt voorgelicht over het traject. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt over de behandeling van de medische gegevens, die vaak nodig zijn bij dit soort trajecten.

Doelgroep
Een herbeoordeling kan worden ingezet bij een afname of toename van de arbeidsongeschiktheid en dus de restverdiencapacitieit. Alle betrokken partijen hebben hier voordeel bij. Vooral de arbeidsongeschikte zelf. In de praktijk heeft deze veelal geen of geringe kans op herstel. Een herbeoordeling kan leiden tot indeling in de IVA. De werknemer is hier bij gebaat. De frequentie van controles neemt aanzienlijk af en de uitkering wordt vastgesteld op 75% van het laatstverdiende (gemaximeerd) loon. Voor u als werkgever geldt dan geen premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap meer. Indeling in deze groep scheelt zowel u als de verzekeraar aanzienlijk in kosten.

Machtiging
UWV en het Verbond van Verzekeraars stellen een modelmachtiging op. De verzekeraar communiceert dit vervolgens met het UWV. Uiteraard is de machtiging geldig totdat u deze weer intrekt.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van juni 2013 (Editie 2).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: