Betere inkomensbescherming arbeidsongeschikte werknemer

Geplaatst op : 1 maart 2013

Werknemers die al arbeidsongeschikt zijn worden beter beschermd als zij van baan wisselen. Als de werknemer al ziek of arbeidsongeschikt is voor de baanwisseling, dan wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd door de oude pensioenuitvoerder.

Ook is het de oude pensioenuitvoerder die de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid uitvoert. Voor de werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is voor de baanwisseling, geldt dan de premievrijstelling volgens de pensioenregeling van zijn vorige werkgever.

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zijn dit in een convenant met elkaar overeengekomen. Het convenant heeft geen rechtstreekse werking voor werkgevers en werknemers. Dus pensioenuitvoerders moeten eerst de pensioenregelingen aanpassen, pas daarna gelden deze afspraken. Het Verbond heeft inmiddels de verzekeraars gevraagd uiterlijk 1 januari 2014 de maatregelen door te voeren.

Het convenant ligt in het verlengde van het bestaande Van Leeuwen Convenant waarmee belemmeringen bij het veranderen van werkgever worden weggenomen.

 

Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van maart 2013 (Editie 1) 

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: