Hogere AOW-leeftijd en inkomensverzekeringen

Geplaatst op : 1 maart 2013
Het is een feit; de AOW-leeftijd heeft op 1 januari 2013 zijn eerste stap richting de 67 jaar gemaakt. Logischerwijs kijkt u eerst naar de effecten op de pensioenvoorzieningen. Maar u zult ook uw overige arbeidsvoorwaardelijke regelingen onder de loep moeten nemen.

Dat begint al bij een onderwerp als ‘dienstverband’, maar mogelijk ook de vakantiedagen of zelfs de leaseregeling.

Let op: Eerste maatregel wordt dus het nalopen van uw arbeidsvoorwaarden en deze aanpassen aan een flexibele pensioenleeftijd. Hiermee ondervangt u ook meteen eventuele toekomstige wijzigingen op dit vlak.

Gevolgen voor verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Zeker komt de 65-jarige leeftijd terug in uw pakket aan arbeidsongeschiktheidsregelingen. De WIA wordt aangepast en dus ook daarop aansluitende verzekeringen, zoals de WIA-excedentverzekering, WGA-gatverzekering of de WGA eigenrisicodragersverzekering. Het is belangrijk dat deze dekkingen aansluiten op de (mogelijke) aanpassingen die u in uw pensioenvoorziening doorvoert.

Het volgende punt is de uitvoering hiervan. Het ministerie heeft de looptijd van de wettelijke uitkering al aangepast. De uitdaging ligt bij de werknemers die momenteel een aanvullende WAO/WIA-uitkering ontvangen. Als voorbeeld: personen met een WAO-gatuitkering zullen deze ten einde zien komen op 65-jarige leeftijd. Afhankelijk van hoe de pensioenvoorzieningen zijn geregeld, kan er een gat ontstaan tussen einde uitkering en de ingangsdatum van het pensioen en/of de AOW.

Let op: Laat u niet verassen over het onderwerp van lopende WAO/WIA-uitkeringen voor (oud-)werknemers. De kans dat de rekening bij u terecht komt is aanwezig.

Reacties uit de markt
Reacties van de verzekeraars stromen mondjesmaat binnen. Wel hebben zij in beeld dat de WGA-gatverzekering onlosmakelijk is verbonden aan de WIA. Zij zullen op dit vlak aansluiting zoeken op de AOW-leeftijd. De WIA-excedentverzekering is daarentegen gekoppeld aan de pensioenleeftijd. Beide producten zullen ingericht (moeten kunnen) worden tot een eindleeftijd van maximaal 67 jaar.

De ziekteverzuim en WGA-eigenrisicodragersverzekering kennen een ander rekenmodel. Dit heeft betrekking op de concrete uitkeringsduur van respectievelijk 2 en 10 jaar. Deze verzekeringen volgen de wetgeving en zullen binnen de uitkeringsduur doorlopen tot de verhoogde AOW-leeftijd.

Premieconsequenties
Over de premieconsequenties zijn nog niet alle verzekeraars duidelijk. Van twee hebben we inmiddels vernomen dat zij van de WGA-gatverzekering, verzuimverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering niet de premie verhogen. Zij zijn zich er ook van bewust dat de WIA-excedentverzekering meer aandacht behoeft vanwege mogelijke arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen. Indien de uitkeringsduur aan de hand van die toezeggingen wordt verlengd, is het een logisch gevolg dat voor die contracten de premie zal worden verhoogd.

Bestaande uitkeringen
Over lopende uitkeringen zijn ze in ieder geval wel duidelijk. Deze lopen tot de afgesproken 65 jaar. Indien u werknemers heeft die dit aangaat, scheelt het dat de opgebouwde pensioenrechten tot 1-1-2014 onaangetast blijven. Naarmate de tijd vordert zal er wel een steeds groter gat ontstaan. De vraag is wie daarvoor gaat opdraaien.

Voorzieningen
Als organisatie, maar zeker ook vanuit de hoek van werknemersvertegenwoordigers, kan de vraag ontstaan om dit gat op te vangen. Concrete oplossingen zijn er nog niet. Wel kunt u alvast denken aan het opbouwen van bijvoorbeeld een “sociaal fonds”. Daarnaast heeft de overheid ook nagedacht over mogelijke tekorten. Hiervoor hebben zij de overbruggingsregeling AOW in het leven geroepen. Hierin is echter het uitgangspunt het sociaal minimum.

Conclusie
De daadwerkelijke impact zal per organisatie verschillen, maar het is duidelijk dat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd meer is dan een politiek besluit. Op uw agenda zullen naast de pensioenvoorzieningen, ook uw overige arbeidsvoorwaardelijke regelingen moeten komen. Dan hebben wij uw HR-beleid voor nu nog even buiten beschouwing gelaten.

Wij kijken graag samen met u naar de mogelijke oplossingen. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager bij Meeùs.

 

Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van maart 2013 (Editie 1) 

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: