Nationalisatie SNS REAAL

Geplaatst op : 1 maart 2013
SNS REAAL heeft een nieuwe eigenaar, namelijk de Staat. De Staat heeft nu alle aandelen in SNS REAAL. Uw producten bij REAAL en Zwitserleven lopen ongewijzigd door onder de afgesproken voorwaarden.

Gevolgen voor uw pensioenregeling en andere verzekeringen
De nationalisatie heeft geen directe gevolgen voor u. Al uw producten lopen ongewijzigd door onder de afgesproken voorwaarden.

Wanneer uw werknemers beleggen in een lifecyclefonds of een ander fonds heeft de nationalisatie geen directe gevolgen. De beleggingsfondsen van SNS en Zwitserleven beleggen namelijk niet in aandelen van SNS REAAL en onderdelen zelf.

Achtergrond SNS REAAL
De verzekeraars Reaal en Zwitserleven zijn onderdeel van het SNS REAAL-concern waar ook de SNS Bank toe behoort. Om de financiële stabiliteit te waarborgen en om te voorkomen dat SNS Bank failliet was gegaan heeft de staat SNS REAAL genationaliseerd.
De staat kan een bank nationaliseren op het moment dat deze een gevaar vormt voor de continuïteit van onze economie.

Verzekeraars
Wat gebeurt er als een verzekeraar failliet gaat? In de eerste plaats is de kans op faillissement heel klein. Voor verzekeraars gelden namelijk zware solvabiliteitseisen. De Nederlandsche Bank controleert streng de naleving hiervan.
Komt een verzekeraar toch in nood, dan geldt de opvangregeling voor pensioen- en levensverzekeraars. Andere levensverzekeraars nemen dan, door een aparte rechtspersoon, de verplichtingen over. Deze regel is in de praktijk nog nooit uitgevoerd.
De overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor banken en verzekeraars om (tijdelijk) hun financiële positie te verbeteren.
Mocht de verzekeraar ondanks deze maatregelen toch failliet gaan, dan vallen de beleggingen in de boedel en kan dit een korting van de pensioenaanspraken met zich mee brengen.

 

Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van maart 2013 (Editie 1) 

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: