Praktische tips bij "Modernisering Ziektewet"

Geplaatst op : 1 maart 2013

Vanaf 1 januari 2014 betaalt u voor flexwerkers die ziek uit dienst gaan. U krijgt hiervoor nota’s van het UWV. Hoe weet u of u niet te veel gaat betalen? Hoe bereidt u zich voor op eventuele re-integratietrajecten? Welke aanpassingen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn raadzaam? In dit artikel praktische tips voor u!

In de vorige HR Support hebben wij u al kort geïnformeerd over de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava) ofwel Modernisering Ziektewet.

Nog even kort de inhoud
Vanaf 1 januari 2014 bent u financieel verantwoordelijk voor al uw medewerkers, of ze nu een vast dienstverband hebben of een tijdelijk dienstverband (flexwerkers). Werknemers die nu ziek uit dienst gaan verdwijnen vaak uit uw beeld en maken gebruik van het vangnet Ziektewet. Dit verandert dus per 1 januari. Vanaf dan gaat u een premie betalen voor de flexwerkers die ziek uit dienst gaan. Zowel voor de Ziektewet als voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het UWV gaat u deze premies doorberekenen. Afhankelijk van de grote van uw bedrijf betaalt u een premie:

  • Grote werkgever meer dan 100 werknemers: individuele premie
  • Middelgrote werkgever met meer dan 10 maar minder dan 100 werknemers: een combinatie van een individuele en een sectorpremie
  • Kleine werkgever met 10 of minder werknemers: een sectorpremie

De hoogte van de premie
Het UWV stelt deze premie vast. Dit gebeurt aan de hand van uw instroomcijfers Ziektewet en WGA van 2012 voor het jaar 2014. Voor 2015 wordt als basis het jaar 2013 genomen. Daarom is het voor u nu al van belang de Ziektewetinstroom te beperken en te zorgen voor een nauwkeurige ziekte- en verzuimadministratie.

Onze praktische tips!

Tip 1: Administratie – Administreer iedereen met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaat. Dan kunt u straks controleren of de nota klopt. Het is zinvol ziek-uit-dienst-meldingen vanaf 2010 terug te halen in uw administratie. Dit geldt ook voor flexwerkers die in 2012 in de WGA zijn ingestroomd. Deze flexwerkers waren in 2010 al ziek.

Tip 2: Controle arbodienstcontract - Vaak stopt de arbodienst met eventuele re-integratie op het moment dat een werknemer ziek uit dienst gaat. Dit kan nu grote financiële gevolgen voor u hebben. Daarom is het belangrijk om te controleren of de arbodienst deze meldingen blijft administreren en eventuele re-integratie begint of blijft volgen.

Tip 3: Controleer straks uw UWV-nota – Hiermee kunt u voorkomen dat u betaalt voor werknemers waarvoor u niet financieel verantwoordelijk bent. Grote werkgevers kunnen alvast het overzicht met de Ziektewetlasten controleren dat zij in het eerste kwartaal van 2013 van het UWV ontvangen. Onze tip is hierbij te controleren op:

  • werknemers die nu vallen onder een no-riskpolis, zoals in dienst genomen werknemers met een WIA-uitkering.
  • succesvol regres: iemand anders heeft, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk, de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de werknemer veroorzaakt.
  • flexwerkers die nu in de WGA zijn opgenomen met 80-100% arbeidsongeschiktheid.

Tip 4: Aanpassing tijdelijke arbeidsovereenkomst – Neem hierin de volgende verplichtingen voor de werknemer op: de verplichting om mee te werken aan re-integratie en de verplichting tot melding van ziekte na uitdiensttreding. Een ziekmelding binnen 28 dagen na uitdiensttreding komt namelijk volgens de huidige regels ten laste van de oude werkgever. U kunt dan eventuele re-integratieactiviteiten in gang zetten.

 

Dit artikel was onderdeel van de HR nieuwsbrief van maart 2013 (Editie 1) 

 

 

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: