Blog: 70% van alle ziekmeldingen zijn ‘grijs verzuim’. Wat doe je eraan?

Geplaatst op : 10 oktober 2013

Als werkgever heeft u te maken met drie soorten verzuim.

Verzuim
  1. Wit verzuim: In 25 % van alle gevallen is sprake van wit verzuim. Een werknemer is geheel of gedeeltelijk ziek door een duidelijke ziekte of gebrek.
  2. Grijs verzuim: In 70% van alle gevallen is sprake van grijs verzuim. Een werknemer meldt zich ziek met reële gezondheidsklachten. Het is echter de vraag of de medewerker niet, geheel of gedeeltelijk, tot werken in staat is.
  3. Zwart verzuim: In 5% van alle gevallen is sprake van zwart verzuim. Een werknemer meldt zich ziek zonder ziek te zijn.

Werkgevers, adviseurs en verzekeraars zijn hoofdzakelijk gericht op wit verzuim. Als we naar bovenstaande cijfers kijken dan levert het aanpakken van grijs verzuim meer op, maar hoe doe je dat en waar moet je op letten?

Een aantal voorbeelden:

Zelf rechercheren – niet doen
Een werknemer is al enige tijd ziek thuis met rugklachten. Een collega heeft hem echter in z’n tuin zien werken en reageerde cynisch naar de leidinggevende: “Hij lekker in het zonnetje z’n tuin renoveren en wij z’n werk overnemen”. De leidinggevende besluit zelf actie te ondernemen en gaat met z’n camera op pad. Onopvallend maakt hij verschillende foto’s van de werknemer, die in zijn tuin druk in de weer is met kruiwagens zand. De actie van de leidinggevende heeft geen zin. Recherchewerk bij fraudezaken is aan strenge regels gebonden. Dit soort eigen initiatieven kunnen tot vervelende ongewenste situaties leiden. Daarom moet dit worden overgelaten aan professionele onafhankelijke bedrijfsrechercheurs.

Oog voor persoonlijke omstandigheden
Een leidinggevende hoort op de werkvloer dat het zoontje van één van zijn werknemers enige tijd geleden een ernstig ongeval heeft gehad. De werknemer is hier erg van ondersteboven en meldt zich de laatste dagen regelmatig ziek. De leidinggevende heeft zelf een zoontje van dezelfde leeftijd en kan zich de situatie van de werknemer goed voorstellen. Hij nodigt de werknemer uit voor een gesprek. Ze spreken samen af dat de werknemer zijn zoontje op gezette tijden onder werktijd een uurtje kan bezoeken. De collega’s van de werknemer begrijpen dat en nemen zijn werk graag een paar uurtjes over.
De werknemer heeft zich niet meer ziek gemeld en de teamsfeer op de werkvloer is aanzienlijk verbeterd.

Mensen kunnen door heel veel verschillende oorzaken, privé of op het werk, niet lekker in hun vel zitten. Dit gaat altijd ten koste van de productiviteit. Vaak is de reden van een (grijs)verzuimmelding de bekende druppel en niet de echte oorzaak van het verzuim. De verkoudheid is de reden maar niet de oorzaak van de ziekmelding.
Door het tijdig stellen van de juiste vragen, alert zijn op persoonlijke omstandigheden en het creëren van een goede, open werksfeer, kan een direct leidinggevende veel doen aan het terugdringen van grijs verzuim. Volgens de huidige Arbowetgeving is preventief verzuimbeleid verplicht. Maar wat is goed preventief verzuimbeleid precies?

Graag helpen wij u, samen met onze partners en de met ons samenwerkende ondernemersorganisaties, bij het ontwikkelen, beschrijven en implementeren van een verzuimbeleid dat past bij uw organisatie.

Jan Jans
Doelgroepmanager Technologisch Industrie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: