Blog: Verlaging pensioenenopbouw treft jonge werknemers het hardst

Geplaatst op : 14 oktober 2013

Het pensioenakkoord over de verlaging van de pensioenopbouw is niet door de Eerste Kamer gekomen. De insteek van de plannen was vooral de premieverlaging (voor de technici de verlaging van het maximaal fiscaal toegestane opbouwpercentage). En juist dit element is niet te garanderen.

Het kabinet wilde de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen van 2,25 naar 1,75 procent in 2015. Het vindt dat dat kan omdat iedereen straks later met werken stopt en dus langer voor zijn pensioen kan sparen. De operatie moet het kabinet een bezuiniging van 3 miljard opleveren.

Pensioenfondsen verklaren premie niet te verlagen
De grootste partij op de pensioenmarkt, de pensioenfondsen, hebben verklaard bij een verlaagde pensioenopbouw de premies niet of nauwelijks te verlagen. De pensioenfondsen hebben het geld hard nodig om hun financiële reserves aan te vullen.

Geen lagere premie is geen extra besteedbaar inkomen
Van meer besteedbaar inkomen bij werknemers door verlaging van de premies is dus waarschijnlijk geen sprake. En dus ook geen extra belastinginkomsten, terwijl dat wel de basis is van het pensioenakkoord.

We bouwen gemiddeld niet 80% maar 55% op
Er zijn al bezwaren tegen de verlaging van de pensioenopbouw op zich. We bouwen wel langer pensioen op door de verhoogde pensioenleeftijd naar 67 (die in de toekomst verder zal opschuiven), onze opbouw wordt niet hoger. De praktijk laat zien dat de beoogde 80% van het gemiddelde salaris in werkelijkheid rond 55% van het laatst verdiende loon zit. En dit haal je alleen als je vroeg begint met de opbouw van pensioen: zo rond je 21e jaar.

Belastinggeld ten koste van de pensioenopbouw van jongeren
De voorgenomen grote verlaging van de opbouw van het pensioen wordt niet goedgemaakt met een paar jaar extra pensioenopbouw. Het binnenhalen van meer belastinggeld, gaat ten koste van de pensioenopbouw van vooral de jongere werknemers. Zij worden het hardst getroffen.

Solidariteit oud en jong Nederland
Het afkeuren van de plannen is een nieuwe vorm van solidariteit tussen oud en jong! Saillant detail: Het gros van de leden van de Eerste Kamer heeft nog wel geheel of grotendeels een uitstekende pensioenopbouw…

Peter Abelskamp
Directeur Zorg & Inkomen

PS. Voor de goede orde: ook al heeft de Eerste Kamer deze plannen niet goedgekeurd, de AOW-leeftijd gaat sowieso omhoog naar 67 jaar. Dat is al een gepasseerd station.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: