Blog: Techniek geeft jonge mensen toekomst

Geplaatst op : 11 september 2013

Meeùs heeft bedrijven onderverdeeld in sectoren. Goed opgeleide sectorteams houden focus op de (sector)specifieke risico’s van bedrijven en zorgen voor optimaal aansluitende verzekeringen. Binnen veel sectoren werkt Meeùs nauw samen met belangenorganisaties zoals Bouwend Nederland, FME, KVGO e.a.. Hierdoor sluit onze dienstverlening goed aan bij de behoefte van bedrijven in die sectoren.

Als doelgroepmanager van onze sector Technologische Industrie (TI), werk ik al meer dan tien jaar nauw samen met FME, de grootste ondernemersorganisatie in deze sector. De enorme innovatiekracht onderscheidt deze sector van veel andere sectoren, zowel nationaal als internationaal. Van de €100 miljard omzet gaat meer dan €60 miljard de grens over. Met 400.000 werknemers is de TI zowel als werkgever als voor de verdiencapaciteit van Nederland, de belangrijkste sector. Toch hangen er een paar donkere wolken boven de toekomst van de technologische industrie en dus boven Nederland!

Donkere wolk 1
blijkindBanken hebben geld nodig om hun financiën op orde te brengen. Hierdoor is er minder ruimte voor het verstrekken van krediet. Daar moet snel iets aan gedaan worden. Snel maar wel zorgvuldig. Oplossingen om pensioenfondsen te laten participeren in hypotheken of om opgebouwde spaar en/of pensioengelden vrij te maken voor aflossing van hypotheken, zijn riskant. Zij zouden weleens de armoede van de toekomst in kunnen luiden!

Donkere wolk 2
We zitten met een enorm tekort aan technisch geschoolde, mensen die nodig zijn om bij een aantrekkende economie de opdrachten uit te kunnen voeren. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter/directeur van FME, luidt al jaren de noodklok in Den Haag voor maatregelen om meer jongeren naar een technische opleiding te krijgen.

Nederland uit de top vijf van meest concurrerende economieën!!
De vraag is, is dit het topje van een ijsberg? Als ik lees dat IHC Merwede, voor het uitvoeren van een mega order, meer dan driekwart van de 1.000 medewerkers uit het buitenland moet halen, omdat er in Nederland geen technische mensen meer te krijgen zijn, dan moeten we ons zorgen gaan maken. Niet nuanceren dat we van de 200 bedrijven altijd nog op de 8e plaats staan. Nee, het sein moet op rood. Als je dan ook nog bedenkt dat Nederland afstevent op een vergrijzingshoogtepunt tussen 2040 en 2060, dan ga ik mij echt zorgen maken.

Techniek geeft jonge mensen toekomst!
Natuurlijk biedt de enorme zorgindustrie, die door de vergrijzing gaat ontstaan, ook kansen. Met respect voor de zorgsector weet ik echter zeker dat mijn pasgeboren kleinzoon het geen uitdaging gaat vinden om mij straks (ik ben nu 57) te helpen bij mijn ouderdomsprobleempjes. Daarnaast is deze industrie slechts van tijdelijke aard. Daarna trekt de begrafenisindustrie sterk aan. Nee, ook dat gaat het niet worden. Beter mijn oude meccanodoos opzoeken en hem interesseren voor de techniek. Ik roep alle TI adviseurs binnen Meeùs op om hetzelfde te doen. Techniek blijft zich altijd ontwikkelen. De technologische industrie biedt dus een goede toekomst aan jonge mensen! In ruil voor deze handreiking mag u onze adviseurs natuurlijk altijd bellen voor een goed verzekeringsadvies.

Jan Jans
Meeùs Doelgroepmanager Technologische Industrie

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: