Heeft u de UWV-brief al ontvangen?

Geplaatst op : 4 september 2013

In de zomermaanden stuurt het UWV u een brief met daarin een overzicht van toegerekende Ziektewetuitkeringen. Heeft u de UWV-brief al ontvangen?

Pen en papierWaarom deze brief?
Het UWV verzendt deze brief vanwege de wet Bezava (wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ofwel Modernisering Ziektewet. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij hierover al geïnformeerd.

Werknemers die nu ziek uit dienst gaan verdwijnen vaak uit uw beeld en maken gebruik van het vangnet Ziektewet. Dit verandert per 1 januari. Vanaf dat moment gaat u een premie betalen voor de flexwerkers die ziek uit dienst gaan. Zowel voor de Ziektewet als voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het UWV gaat u deze premies doorberekenen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf betaalt u een premie:

  • Grote werkgever met meer dan 100 werknemers: individuele premie
  • Middelgrote werkgever met meer dan 10 maar minder dan 100 werknemers: een combinatie van een individuele en een sectorpremie
  • Kleine werkgever met 10 of minder werknemers: een sectorpremie

Het UWV stelt deze premie vast. Dit gebeurt voor het jaar 2014 aan de hand van uw instroomcijfers Ziektewet en WGA van 2012. Om u inzicht te geven in deze instroomcijfers ontvangt u van het UWV een brief met daarin een overzicht van toegerekende Ziektewetuitkeringen.

Wat te doen?
In het overzicht staan de uitkeringen van uw ex-werknemers. De gegevens zijn beperkt. U krijgt per uitkering het BSN waarop deze staat geregistreerd, een eerste ziektedag en eventueel de hersteldatum. Om meer gegevens te kunnen krijgen moet u de beschikking opvragen. Wij adviseren u om van iedere toegerekende uitkering dit ook te doen. U heeft hier tot 4 weken na dagtekening UWV-brief de tijd voor.

Waarom controleren?
Er kunnen uitkeringen onjuist aan u worden toegerekend. Zijn er namelijk:

  • werknemers die nu vallen onder een no-riskpolis, zoals in dienst genomen werknemers met een WIA-uitkering?
  • werknemers waarbij de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid door een ander is veroorzaakt?
  • werknemers die niet voorkomen in uw administratie?
  • werknemers waar u geen vergoeding of salaris voor heeft betaald?

Is één van de antwoorden ‘ja’? Dan kunt u bezwaar aantekenen. De uitkering is onjuist aan u toegerekend.

Bezwaar kan tot 6 weken na dagtekening van de beschikking worden aangetekend.

Hulp nodig?
Wij kunnen u helpen. Tegen een vooraf afgesproken vergoeding kunnen wij uw beschikkingen controleren en bezwaar aantekenen bij het UWV.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Modernisering Ziektewet of overweegt u eigenrisicodrager te worden? Neemt u dan gerust contact met ons op .


Neem nu contact met ons op

Dit artikel is onderdeel van de zakelijke nieuwsbrief (editie 1) en de HR nieuwsbrief (editie 3) van september 2013.

Lees meer over:
Delen is niet mogelijk. Wijzig cookie instellingen
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: