Meeùs is partner van Dag van de BHV

Geplaatst op : 27 september 2013

Je kan stikken!
‘Triggersticker’ voor Dag van de BHV

Dag van de BHV, maandag 4 november, zet dit jaar ‘triggerstickers’ in om de focus van deze Dag extra scherp voor het BHV-voetlicht te brengen.

De kleine sticker met een korte confronterende tekst dient ter bewustwording dat ‘bedrijfshulpverleners essentieel zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk’. Een stelling van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven draagt de bedrijfshulpverlening een warm hart toe en ondersteunt met zijn uitspraken de doelstelling van Dag van de BHV. De triggersticker, met verschillende teksten, maakt onderdeel uit van het gratis promotiepakket dat door organisaties nog tot en met vrijdag 4 oktober via de website kan worden aangevraagd.

Confronterende cijfers
Tachtig werkenden kwamen in 2011 om het leven als gevolg van een arbeidsongeval. Naar schatting 207.000 werknemers hadden in 2011 te maken met een arbeidsongeval met lichamelijk en/of geestelijk letsel en verzuim. Voor circa 5.100 leidden de arbeidsongevallen tot een ziekenhuisopname na hun bezoek aan de Spoedeisende Hulp.*)

Waardering, erkenning, ondersteuning
Regelmatig komt het voor dat de inzet van de collega-BHV’er niet op waarde wordt geschat. Te vaak wordt alles dat met BHV te maken heeft, gezien als ‘iets’ van de BHV’ers. Collega’s realiseren zich niet altijd dat bedrijfshulpverleners kennis en kunde op peil houden juist voor de ander. De Dag is vorig jaar in de media getypeerd als Dag van de BHV voor niet-BHV’ers. ‘Ik doe het ook voor jou!’ luidt de slogan.*) Bron: TNO i.o.v. Ministerie SZW, Arbeidsongevallen in Nederland 2011, uitgave juni 2013

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: