Prinsjesdag: De plannen van het kabinet

Geplaatst op : 19 september 2013

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen voor 2014 en daarna gepresenteerd. Deze plannen worden nog behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Hierdoor is het mogelijk dat plannen nog veranderen of niet doorgaan. U leest in dit artikel over de maatregelen die voor de HR Manager belangrijk kunnen zijn.

PrinsjesdagOntslagvergoedingen
Vanaf 1 januari 2014 moeten werknemers altijd direct belasting betalen over hun ontslagvergoeding (“gouden handdruk”). Het is niet meer mogelijk de belastingheffing uit te stellen door deze onder te brengen in een zogenoemd “stamrecht”. Een werknemer mag een al bestaand stamrecht vanaf 2014 ineens laten uitkeren met een fiscaal vriendelijke regeling.

Modernisering arbeidsmarkt en WW
Het kabinet wil het ontslagrecht veranderen, waardoor werknemers met een vast contract minder bescherming hebben. Ontslagvergoedingen worden transitiebudgetten die als doel hebben snel een andere baan te vinden. De WW-uitkering door de overheid duurt maximaal twee jaar. De voorwaarden worden aangescherpt, waardoor de WW meer gericht wordt op snel werk vinden.

Zorgverzekering
Voor werkgevers: de inkomensafhankelijke bijdrage voor werkgevers daalt van 7,75% (2013) naar 7,5% (2014) van het maximaal dagloon. Voor werknemers: het verplicht eigen risico wordt niet inkomensafhankelijk gemaakt. Volgens het Regeerakkoord was dit wel de bedoeling, maar er kleven te veel nadelen aan. Het eigen risico blijft €350,- per persoon per jaar en zal alleen worden aangepast aan inflatie. Mensen met een laag inkomen krijgen een compenserende zorgtoeslag.

ANW
De duur van deze nabestaandenuitkering door de overheid wordt beperkt tot één jaar. Deze beperking geldt voor iedereen die vanaf 1 juli 2014 een beroep doet op de ANW. Eerder schreven wij hierover in dit artikel.
Werkgevers krijgen, onder voorwaarden, een premiekorting als zij een ANW-er van 50 jaar of ouder in dienst nemen.

Pensioen
Dit onderwerp is op Prinsjesdag bijna niet aan de orde geweest. Toch verandert er al op 1 januari 2014 veel op pensioengebied. De plannen hiervoor zijn definitief. Ook zijn er plannen voor verdere versobering vanaf 2015 die nu in behandeling zijn bij de Eerste Kamer. U leest meer hierover in ons artikel “Hoe staat het met de pensioenplannen?”.


Dit artikel is onderdeel van de HR nieuwsbrief van september 2013 (Editie 3).

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: