Check de verzekeringseisen in het bestek!

Geplaatst op : 24 april 2014

Zijn er bepalingen opgenomen in het bestek waaraan u niet direct voldoet? Zorg ervoor dat u vooraf weet wat hiervan de gevolgen zijn.

GeldHet bestek en/of de aannemingsovereenkomst bevat doorgaans een verzekeringsparagraaf. Hierin zijn bepalingen opgenomen waaraan uw Constructie- (CAR) en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) moeten voldoen.

Minimaal verzekerd bedrag
Zo kan het zijn dat er wordt bepaald dat er minimale verzekerde bedragen gelden die hoger zijn dan het verzekerde bedrag op uw CAR en/of AVB. In dit geval doet u er verstandig aan contact op te nemen met uw adviseur. Ook zijn er mogelijk andere bepalingen die niet aansluiten op uw CAR en/of AVB, waardoor u actie moet ondernemen.

Let in deze gevallen goed op!
We noemen een aantal voorbeelden van besteksbepalingen van de opdrachtgever waarop u heel alert moet zijn:

  • De opdrachtgever heeft zelf een CAR/verzekering afgesloten, maar niet gedekte schades komen voor rekening van de aannemer.
  • Eisen over beroepsaansprakelijkheidsverzekering; dit zijn verzekeringen die u als aannemer niet kan regelen. Waarschijnlijk wordt hier een ontwerpverzekering bedoeld.
  • Het meeverzekeren van derden, zoals nevenaannemers.
  • Eis over de brand-/stormdekking voor de opstallen van opdrachtgever.
  • Eis over een verplichte ontwerpverzekering bij geïntegreerde contracten, bouwteams, en alternatieven.
  • Eis dat bestaande eigendommen van opdrachtgever verzekerd worden. Hierbij wordt regelmatig vergeten te vermelden dat het moet gaan om een verband met de bouw.
  • Eis dat de onderhoudstermijn verzekerd dient te worden. Hierbij wordt vaak vergeten dat de oorzaak voor de oplevering moet liggen.

Neem op tijd contact op met uw adviseur
Wij adviseren u dit soort zaken voorafgaand aan de aanbesteding aan ons voor te leggen. Op die manier weet u vooraf of u eventueel aanvullende verzekeringsdekkingen dient in te kopen en welke kosten hier bij horen.

Heeft u vragen?
Neem contact op met uw relatiebeheerder of adviseur om na te gaan of de bepalingen in de verzekeringsparagraaf aansluiten op uw Bouwend Nederland CAR en/of AVB.

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: