Adviseur Hans Nagtzaam: "De vakantie van uw zieke medewerker mag u niet zomaar weigeren"

Geplaatst op : 6 augustus 2014

Zieke werknemers hebben net als gezonde werknemers recht om op vakantie te gaan. U heeft verplichting tot loondoorbetaling tijdens ziekte. Moet u het volledige of het gekorte salaris van uw zieke werknemer betalen? (rendement.nl). Onze adviseur Hans Nagtzaam legt het uit.

Adviseur Hans Nagtzaam: 'De vakantie van uw zieke medewerker mag u niet zomaar weigeren'

U mag een vakantie niet zomaar weigeren
Adviseur Hans Nagtzaam: “Als uw zieke werknemer op vakantie gaat, moet hij/zij de bedrijfsarts vragen of de vakantie geen medische problemen kan opleveren. Daarnaast moet de werknemer de vakantie met u overleggen. U mag de vakantie niet zomaar weigeren. Is de vakantie goedgekeurd, dan neemt de zieke werknemer gewoon vakantiedagen op. Over de vakantiedagen moet u het volledige loon doorbetalen. Uw zieke werknemer heeft tijdens het opnemen van vakantie recht op 100% van zijn salaris. Dit geldt ook als u tijdens het tweede ziektejaar 70% van het loon doorbetaalt. Let op: Als u het dienstverband na twee jaar ziekte beëindigd, heeft de werknemer recht op betaling van niet opgenomen vakantiedagen. Ook over deze dagen moet u het volledige salaris betalen.”

Interessante links voor u:

Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: