"Bestuurslid worden van een vereniging of stichting? Denk hieraan:" door adviseur John de Lange

Geplaatst op : 18 december 2014

Wie kent het niet? U bent vrijwilliger bij een sportvereniging of een stichting bij u in de buurt. Uiteindelijk komt een keer de vraag of u wilt toetreden tot het bestuur van de vereniging of stichting. Omdat het voor de goede zaak is zegt u al snel ja. Maar waar hebt u nu "ja" tegen gezegd?

MeetingHet besturen van een vereniging of stichting brengt vaak meer werkzaamheden en verantwoordelijkheden met zich mee dan u op het eerste oog zou verwachten. Bestuurder worden zorgt voor een aantal financiële risico's die u wel van tevoren zou moeten kennen. In sommige gevallen kan een bestuurslid persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten. Dit kan u dus privé geld gaan kosten.

Voorkomende oorzaken van waaruit persoonlijke aansprakelijkheid kan ontstaan zijn onder andere:

 • Greep uit de kas (ook door andere bestuursleden);
 • Zwart betalen of ontvangen van bedragen (onder andere loon);
 • Geen boekhouding voeren;
 • Jaarrekeningen niet of te laat opmaken of deponeren;
 • Te zware contractuele verplichtingen aangaan waar bij de bestuurder wist of kon weten dat deze niet nagekomen kunnen gaan worden;
 • Faillissement als gevolg van onbehoorlijk bestuur;
 • Niet melden van het niet kunnen betalen van belastingen of premies;
 • Niet melden van belangenverstrengeling van een bestuurder;
 • Niet voldoen aan subsidie eisen waardoor er terugbetaald moet worden;
 • Bij dreigend faillissement selectief de schuldeisers betalen.

Tips om aansprakelijkheid te vermijden
Het veel gebruikte gezegde “Voorkomen is beter dan genezen” is hier zeker van toepassing. In veel gevallen is aansprakelijkheid te voorkomen:

 • Onderzoek vooraf de risico's. Hoe is de vereniging opgericht, is er een inschrijving bij de Kamer van Koophandel?
 • Schrijf ook de bestuursleden in bij de Kamer van Koophandel. Pas dit ook aan bij wijzigingen in het bestuur!
 • Lees de statuten, huishoudelijk reglement en eerdere bestuursbesluiten van de vereniging. Blijf binnen de grenzen van de wet en de bevoegdheden.
 • Kijk mee met de activiteiten van de mede-bestuurders. U bent mede verantwoordelijk voor hun activiteiten!

Grote verschillen in aansprakelijkheid
Er zitten grote verschillen in de aansprakelijkheid van bestuurders van een vereniging. Dat wordt bepaald door de rechtsbevoegdheid van de bestuurders. Voor de mate waarin het bestuur aansprakelijk gesteld kan worden zijn de verenigingen in te delen in twee groepen:

1. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid
Deze verenigingen zijn niet opgericht bij notariële akte. Naast de vereniging zijn de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk. De aansprakelijkheid is gedeeltelijk te beperken door de vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In principe wordt daarmee de vereniging aansprakelijk en niet de bestuurder. De bestuurder is dan alleen aansprakelijk indien de vereniging niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

2. Verenigingen of stichtingen met volledige rechtsbevoegdheid
Deze verenigingen of stichtingen zijn opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In principe zijn de bestuursleden niet aansprakelijk, ook niet bij het staken van de vereniging of een faillissement.Hierop bestaan echter wel een aantal uitzonderingen, zeker als de organisatie vennootschapsbelasting betaald.

Tot slot: verweer tegen aansprakelijkstelling.
Ook al volgt u alle regels en richtlijnen en probeert u de aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken, het kan toch voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld. Het verweer tegen deze aansprakelijkstelling kan behoorlijk in de papieren lopen. Dit risico kunt u verzekeren met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Toezichthouders. Deze dekking komt uiteraard te vervallen voor de bestuurder die opzettelijk de regels overtreedt of fraudeert, de dekking voor de overige bestuursleden blijft bestaan. De dekking is tweeledig:

 • De verzekering voert het verweer tegen de aansprakelijkstelling;
 • Indien blijkt dat u aansprakelijk bent kan er een schadevergoeding worden betaald uit de verzekering.
Het volledig beschermen van uw privé vermogen als bestuurder bestaat dus uit een samenspel van; het goed opzetten van de vereniging, het op een juiste manier uitvoeren van de taken en verplichtingen en als vangnet de verzekering die uw privé vermogen beschermt.
Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: